Állami felsőoktatási intézmények, valamint a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények nyilvántartása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az Oktatási Hivatal vezeti az állami felsőoktatási intézmények, valamint a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartását.

Az állami felsőoktatási intézmények, valamint a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények nyilvántartása

Az Nkt. 21. § (5) bekezdése alapján a nyilvántartás tartalmazza a köznevelési intézmény létesítő és módosító alapító okiratának, szakmai alapdokumentumának keltét, a köznevelési intézmény nevét, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését és valamennyi feladatellátási helyét, a képviseletére jogosult személy nevét, az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében az adószámát, a nyilvántartásba vétel, létesítés napját, a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét, a jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltozással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói, fenntartói határozatok számát és a döntést tartalmazó határozatokat, valamint a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és módját, valamint a megszűnt intézmény iratainak őrzési helyét.

Az Nkt. 4. § 11. pontja alapján minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum, valamint az Nkt. 21. § (3) bekezdés a)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredető módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladellátáshoz a továbbiakban nem szükséges, intézményátszervezésnek minősül. Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartói jog átadásáról, az intézmény átalakításáról, megszüntetéséről, illetve az intézmény átszervezéséről  az oktatásért felelős miniszter döntése szükséges.

Az Nkt. 68. § (2) bekezdése alapján az állami és magán fenntartású köznevelési intézmény vezetőjét a fenntartó az oktatásért felelős miniszter egyetértésével bízza meg.

Az Nkt. 21. § (4) bekezdése alapján amennyiben a bejegyzett adatokban történő változásról fenntartói döntés, kinevezés, miniszteri döntés születik, a bekövetkezett változásról nyolc napon belül a fenntartó által benyújtott kérelem megküldése szükséges.

A kérelem benyújtásához a következő dokumentumok megküldése szükséges:

1. intézményátszervezés, átalakítás esetén:

 • a fenntartó képviselője által benyújtott kérelem
 • alapító okirat
 • miniszteri döntés

2. intézmény megszüntetése esetén:

 • a fenntartó képviselője által benyújtott kérelem
 • fenntartói döntésről szóló dokumentum
 • miniszteri döntés

3. fenntartó képviseletére jogosult személy adataiban történt változás:

 • a fenntartó képviselője által benyújtott kérelem
 • kinevezés vagy szenátusi döntés

4. intézmény képviseletére jogosult személy adataiban történt változás:

 • a fenntartó képviselője által benyújtott kérelem
 • kinevezés
 • az oktatásért felelős miniszter egyetértését tartalmazó dokumentum

A változások nyilvántartásba történő átvezetéséről az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi határozatot bocsát ki, melyet megküld az intézmény fenntartójának, illetve az érintett intézménynek.

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintéző elérhetősége a következő:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintéző neve: Kardos Emese
Telefon: (+36-1) 374-2359
E-mail: adatszolgaltatas@oh.gov.hu

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

Nyomtatás