A(z) Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény 001 számú Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fekete Borbála Általános Iskolája telephelyének 2013. évi kompetenciamérési adatai:

Ugyanezen telephely további évekre vonatkozó kompetenciamérési adatai itt elérhetőek: 2017. évi adatok / 2016. évi adatok / 2015. évi adatok / 2014. évi adatok 2012. évi adatok

Amennyiben meg kívánja tekinteni a mérésekhez kapcsolódó jelentéseket, kattintson az alábbi linkekre:
Intézményi szintű jelentések / Telephely szintű jelentések / Fenntartói szintű jelentések

  Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fekete Borbála Általános Iskolája nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 031138
  A telephely megnevezése: Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fekete Borbála Általános Iskolája
  A telephely címe: 4121 Szentpéterszeg, Kossuth Lajos utca 36.
  A telephelyen ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  A fenntartó megnevezése: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19
  A fenntartó típusa:
  A telephely mérési létszámadai (2013.):
  Évfolyam Képzési forma Tanulók száma
  Összesen A jelentésben szereplők CSH-indexszel rendelkezők Két évvel korábbi eredménnyel is rendelkezők
  6 általános iskola 19 18 17
  8 általános iskola 28 27 25 27
 
* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.
  Mérési átlageredmények (2013.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
  A telephelyen Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
  Neve Eredménye Neve Eredménye
  Matematika 6 általános iskola 1252
(1198;1323)
1489
(1488;1490)
községi általános iskola 1436
(1434;1438)
közepes községi általános iskola 1432
(1429;1435)
  Matematika 8 általános iskola 1574
(1501;1640)
1620
(1620;1622)
községi általános iskola 1558
(1556;1560)
közepes községi általános iskola 1555
(1553;1558)
  Szövegértés 6 általános iskola 1283
(1213;1357)
1497
(1496;1498)
községi általános iskola 1428
(1426;1430)
közepes községi általános iskola 1423
(1421;1426)
  Szövegértés 8 általános iskola 1435
(1350;1507)
1555
(1554;1557)
községi általános iskola 1493
(1490;1495)
közepes községi általános iskola 1490
(1487;1493)
  A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
A telephely eredménye szignifikánsan magasabb az adott érték
  A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében (2013.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola
  Matematika 8 általános iskola
  Szövegértés 6 általános iskola
  Szövegértés 8 általános iskola
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál
  A telephely eredménye a tanulók két évvel korábbi eredményének tükrében (2013.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola - -
  Matematika 8 általános iskola
  Szövegértés 6 általános iskola - -
  Szövegértés 8 általános iskola
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál