A(z) Mosolyfalva Óvoda (3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Mosolyfalva Óvoda nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 201907
  Az intézmény PIR száma: 803362
  Az intézmény megnevezése: Mosolyfalva Óvoda
  Címe: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1
  Az intézmény székhelyének megyéje: Heves
  Az intézmény vezetője: Szecskő Tiborné
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 37/372025
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax:
  Webcím:
  Adószáma: 15803366-2-10
  Ellátott feladatok: óvodai nevelés
  Alapító neve: Gyöngyöstarjáni Községi Önkormányzat
  Alapító címe: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3
  A fenntartó megnevezése: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
  A fenntartó címe: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
  A fenntartó típusa: községi önkormányzat
  A fenntartó képviselője:
Kiss Viktor
  Beosztása: polgármester
  A fenntartó telefonszáma: 37/372-025
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Mosolyfalva Óvoda 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1 Heves óvodai nevelés
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Óvoda 1 64 36 1   7 7 3 3 11 11
Összesen 1 64 36 1 0 7 7 3 3 11 11
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*