A(z) Vetési Albert Gimnázium (8200 Veszprém, Kemecse utca 1.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Vetési Albert Gimnázium nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 037170
  Az intézmény megnevezése: Vetési Albert Gimnázium
  Címe: 8200 Veszprém, Kemecse utca 1.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Veszprém
  Az intézmény vezetője: Szűcs Attila
  Beosztása: Intézményvezető
  Telefonszáma: 88/560-680
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax:
  Webcím: www.vetesi.hu
  Adószáma: 15835530-2-19
  Ellátott feladatok: 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Veszprémi Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Szauer István
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: +36 (88) 550-513
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Vetési Albert Gimnázium 8200 Veszprém, Kemecse utca 1. Veszprém 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Gimnázium 1 675 432 6 0 59 46 32 20 16 9
Összesen 1 675 432 6 0 59 46 32 20 16 9
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
  Az intézmény egyes telephelyeinek OKTV eredményei az elmúlt 4 tanévben:
  Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt 3 tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban: