A(z) Békefi Antal Általános Iskola (8430 Bakonyszentkirály, Iskola tér 9.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Békefi Antal Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 037140
  Az intézmény megnevezése: Békefi Antal Általános Iskola
  Címe: 8430 Bakonyszentkirály, Iskola tér 9.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Veszprém
  Az intézmény vezetője: Farkas László Béla
  Beosztása: intézményvezető-helyettes
  Telefonszáma: 88-585-350
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax:
  Webcím:
  Adószáma: 15835530-2-19
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Veszprémi Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Szauer István
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: +36 (88) 550-513
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Békefi Antal Általános Iskola 8430 Bakonyszentkirály, Iskola tér 9. Veszprém általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2020. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2020) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 1 83 34 17 0 9 7 9 7 5 4
Összesen 1 83 34 17 0 9 7 9 7 5 4
    Pedagógusok, oktatük nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*