A(z) Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola (2092 Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 032445
  Az intézmény megnevezése: Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola
  Címe: 2092 Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Pest
  Az intézmény vezetője: Bódi Zsuzsanna Márta
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 23/919161
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 23/919161
  Webcím: www.szia.budakeszi.hu
  Adószáma: 15835097-2-13
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Érdi Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 2030 Érd, Alispán utca 8/A.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Sárközi Márta
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: +36 (23) 520-616
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János út 60. Pest általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
002 Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Petőfi Sándor utca 47.Telephelye 2092 Budakeszi, Petőfi Sándor utca 47. Pest általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
003 Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1. Pest általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 3 995 451 8 0 94 79 50 41 16 14
Összesen 3 995 451 8 0 94 79 50 41 16 14
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*