A(z) Debreceni Ady Endre Gimnázium (4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Debreceni Ady Endre Gimnázium nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 031201
  Az intézmény megnevezése: Debreceni Ady Endre Gimnázium
  Címe: 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Hajdú-Bihar
  Az intézmény vezetője: Rózsavölgyi Gábor
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 52/501-987
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 52/501-987
  Webcím: www.ady-debr.sulinet.hu
  Adószáma: 15835035-2-09
  Ellátott feladatok: 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Debreceni Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Pappné Gyulai Katalin
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: 52/550205
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2017. október 1-jei állapotnak (KIRSTAT2017) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Gimnázium 1 769 539 5 0 61 43 25 22 15 11
Összesen 1 769 539 5 0 61 43 25 22 15 11
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 8 évből:
  Az intézmény egyes telephelyeinek OKTV eredményei az elmúlt 6 tanévben:
  Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt tanévek május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban: