A(z) Chernel István Általános Iskola és Gimnázium (2484 Gárdony, Agárd, Iskola utca 2.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Chernel István Általános Iskola és Gimnázium nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 030081
  Az intézmény megnevezése: Chernel István Általános Iskola és Gimnázium
  Címe: 2484 Gárdony, Agárd, Iskola utca 2.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Fejér
  Az intézmény vezetője: Csordásné Bölcsics Márta
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 22/579018, 579019
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 22/579019
  Webcím:
  Adószáma: 15835437-2-07
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Székesfehérvári Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Török Szabolcs
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: +36 (22) 795-240
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Chernel István Általános Iskola és Gimnázium 2484 Gárdony, Agárd, Iskola utca 2. Fejér általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 1 388 194 5 0 26 23 16 16 8 6
Gimnázium 1 187 94 3 0 21 14 9 6 5 4
Összesen 2 575 288 8 0 47 37 25 22 13 10
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
  Az intézmény egyes telephelyeinek OKTV eredményei az elmúlt 4 tanévben:
  Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt 3 tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban: