A(z) Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (5630 Békés, Baky utca 4.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 028047
  Az intézmény PIR száma: 347169
  Az intézmény megnevezése: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
  Címe: 5630 Békés, Baky utca 4.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Békés
  Az intézmény vezetője: Béres Istvánné
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 66/411680
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 66/411680
  Webcím:
  Adószáma: 15347165-2-04
  Ellátott feladatok: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
  Alapító neve: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
  Alapító címe: 5630 Békés, Petőfi út 2
  A fenntartó megnevezése: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
  A fenntartó címe: 5630 Békés, Petőfi S. utca 2
  A fenntartó típusa: önkormányzatok fenntartói társulása - társulási tanács
  A fenntartó képviselője:
Izsó Gábor
  Beosztása: polgármester
  A fenntartó telefonszáma: 66/411-011
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
002 Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Újvárosi Tagóvodája 5630 Békés, Csabai utca 30. Békés óvodai nevelés
005 Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Hunyadi téri Tagóvodája 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. Békés óvodai nevelés
006 Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Integrált Tagóvodája 5630 Békés, Ótemető utca 2. Békés óvodai nevelés
007 Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Korona úti Tagóvodája 5630 Békés, Korona utca 1. Békés óvodai nevelés
008 Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleky úti Tagóvodája 5630 Békés, Teleky utca 26. Békés óvodai nevelés
010 Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 5630 Békés, Baky utca 4. Békés óvodai nevelés
013 Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Tarhosi tagóvodája 5641 Tarhos, Kossuth L. utca 52. Békés óvodai nevelés
014 Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Földvár Bölcsőde 5630 Békés, Fábián utca 25/2 Békés bölcsődei ellátás
015 Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Gólyafészek Bölcsőde 5630 Békés, Rákóczi út 16 Békés bölcsődei ellátás
016 Tornaszoba 5630 Békés, Petőfi utca 41 Békés óvodai nevelés
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2018. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2018) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Óvoda 7 410 199 22   43 43 20 20 42 39
Összesen 7 410 199 22 0 43 43 20 20 42 39
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)