A köznevelési információs rendszer intézménytörzsi nyilvántartásának közérdekű adatai között az alábbi keresőmotor segítségével lehet részletesen keresni. Figyelem! A nyilvántartás már nem tartalmazza a 2020. július 1-jétől az NSZFH által vezetett szakképző intézmények nyilvántartási adatait.

  Keresés a köznevelés információs rendszerének (KIR) intézménytörzsi nyilvántartásában:
  OM azonosítója:
  Megnevezése:
  Települése:
  Az intézmény megyéje:
Egyszerre több megye is beállítható, ha a kijelöléskor a Ctrl billentyűt lenyomva tartjuk.
  Megye és település szűrés esetén a feladatellátási helyek között is keres:
  A fenntartó megnevezése:
  Tankerületi központ:
  A fenntartó típusa:
Egyszerre több fenntartói típus is beállítható, ha a kijelöléskor a Ctrl billentyűt lenyomva tartjuk. Kattintson a nagyító ikonra, ha valamennyi fenntartót szeretné látni.
  Ellátott feladatok:
Ha az ellátott feladatok között ennél még részletesebben kíván keresni, kattintson ide:
szakképző iskola
technikum
óvodai nevelés
általános iskolai nevelés-oktatás
gimnáziumi nevelés-oktatás
szakgimnáziumi nevelés-oktatás
szakközépiskolai nevelés-oktatás
szakiskolai nevelés-oktatás
készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás
párhuzamos művészeti nevelés-oktatás
fejlesztő nevelés-oktatás
alapfokú művészetoktatás
kollégiumi ellátás
kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás
hídprogramok
pedagógiai szakszolgáltatás
utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése
pedagógiai szakmai szolgáltatás
tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók nevelés-oktatása
egyéb, nem köznevelési feladat
  Megszűnt / szünetel: /
  Speciális keresési feltételek (Az intézmény valamely feladatellátási helye alapító okirat, szakmai alapdokumentum alapján ilyen jellemzőkkel látja el a feladatot.):
  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lenti speciális feltételek szerinti keresés ÉS kapcsolattal történik, tehát ha több elemet is beállít, azok mindegyikének igaznak kell lennie a keresett intézményekre, feladatellátási helyekre. Emellett fontos kiemelnünk, hogy ezek a speciális jellemzők az intézmények okiratai alapján ellátható feladatokra vonatkoznak, így előfordulhat, hogy bár a feladatellátás meg van jelölve az alapító okiratban, de az aktuális nevelési évben, tanévben nincsen ilyen indított képzése az intézménynek.
  Képzési rendszer:
  Két tanítási nyelvű nevelés-oktatás:
  Nemzetiségi nevelés, oktatás, ellátás:
  A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:
  Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása:
  Mely OKJ szakmacsoportban, ágazatban oktat:
  Milyen OKJ szakmában oktat: