A(z) Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (1146 Budapest XIV. kerület, Thököly út 48-54) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 203058
  Az intézmény PIR száma: 831884
  Az intézmény megnevezése: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
  Rövid név: Budapesti Műszaki SZC
  Címe: 1146 Budapest XIV. kerület, Thököly út 48-54
  Az intézmény székhelyének megyéje: Budapest
  Az intézmény vezetője: Markhard József
  Beosztása: főigazgató
  Telefonszáma: 06-1-585-8220
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax:
  Webcím:
  Adószáma: 15831880-2-42
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam), szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok), szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam), szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok), szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben), szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben), szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben), szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben), szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben), kollégiumi nevelés-oktatás, Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás, Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás (HÍD II. - kifutó rendszerben), Szakképzési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás, egyéb sport feladat, egyéb
  Alapító neve: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
  Alapító címe: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4
  A fenntartó megnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium
  A fenntartó címe: 1051 Budapest V. kerület, József nádor tér 2-4.
  A fenntartó típusa: állami szervezet
  A fenntartó képviselője:
Horváthné Felföldi Helga
  Beosztása: intézményfelügyeleti referens
  A fenntartó telefonszáma: 06-1-795-1841
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2016. október 1-jei állapotnak (KIRSTAT2016) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 1 32 7 0 32 0 0 1 1 0 0
Szakközépiskola 12 1160 287 33 474 31 11 20 64 8 6
Gimnázium 1 189 80 7 51 6 6 6 7 5 4
Szakgimnázium 13 7562 1213 182 1024 707 407 315 285 205 117
Összesen 27 8943 1587 222 1581 744 424 342 357 218 127
Kollégium 1 56 0 0   6 1     8 3
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 7 évből:
  Az intézmény egyes telephelyeinek OKTV eredményei az elmúlt 5 tanévben:
  Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt tanévek május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban: