A(z) Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola köznevelési intézmény 001 számú Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola telephelyének 2019. évi kompetenciamérési adatai:

Ugyanezen telephely további évekre vonatkozó kompetenciamérési adatai itt elérhetőek: 2018. évi adatok / 2017. évi adatok / 2016. évi adatok / 2015. évi adatok 2014. évi adatok

Amennyiben meg kívánja tekinteni a mérésekhez kapcsolódó jelentéseket, kattintson az alábbi linkekre:
Intézményi szintű jelentések / Telephely szintű jelentések / Fenntartói szintű jelentések

  Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 037483
  A telephely megnevezése: Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola
  A telephely címe: 8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.
  A telephelyen ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  A fenntartó megnevezése: Nagykanizsai Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.
  A fenntartó típusa:
  A telephely mérési létszámadai (2019.):
  Évfolyam Képzési forma Tanulók száma
  Összesen A jelentésben szereplők CSH-indexszel rendelkezők Két évvel korábbi eredménnyel is rendelkezők
  6 általános iskola 13 13 10
  8 általános iskola 11 8 8 8
 
* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.
  Mérési átlageredmények (2019.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
  A telephelyen Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
  Neve Eredménye Neve Eredménye
  Matematika 6 általános iskola 1444
(1363;1509)
1495
(1494;1496)
községi általános iskola 1450
(1448;1452)
kis községi általános iskola 1441
(1436;1444)
  Matematika 8 általános iskola 1483
(1391;1578)
1624
(1623;1625)
községi általános iskola 1563
(1561;1565)
kis községi általános iskola 1540
(1536;1546)
  Szövegértés 6 általános iskola 1401
(1304;1471)
1499
(1498;1500)
községi általános iskola 1439
(1437;1442)
kis községi általános iskola 1430
(1424;1435)
  Szövegértés 8 általános iskola 1481
(1395;1560)
1608
(1607;1610)
községi általános iskola 1542
(1539;1544)
kis községi általános iskola 1519
(1513;1525)
  A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
A telephely eredménye szignifikánsan magasabb az adott érték
  A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében (2019.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola
  Matematika 8 általános iskola - -
  Szövegértés 6 általános iskola
  Szövegértés 8 általános iskola - -
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál
  A telephely eredménye a tanulók két évvel korábbi eredményének tükrében (2019.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola - -
  Matematika 8 általános iskola
  Szövegértés 6 általános iskola - -
  Szövegértés 8 általános iskola
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál