A(z) Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola köznevelési intézmény 001 számú Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola telephelyének 2018. évi kompetenciamérési adatai:

Ugyanezen telephely további évekre vonatkozó kompetenciamérési adatai itt elérhetőek: 2019. évi adatok / 2017. évi adatok / 2016. évi adatok / 2015. évi adatok 2014. évi adatok

Amennyiben meg kívánja tekinteni a mérésekhez kapcsolódó jelentéseket, kattintson az alábbi linkekre:
Intézményi szintű jelentések / Telephely szintű jelentések / Fenntartói szintű jelentések

  Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 037483
  A telephely megnevezése: Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola
  A telephely címe: 8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.
  A telephelyen ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  A fenntartó megnevezése: Nagykanizsai Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.
  A fenntartó típusa:
  A telephely mérési létszámadai (2018.):
  Évfolyam Képzési forma Tanulók száma
  Összesen A jelentésben szereplők CSH-indexszel rendelkezők Két évvel korábbi eredménnyel is rendelkezők
  6 általános iskola 9 8 4
  8 általános iskola 5 5 3 5
 
* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.
  Mérési átlageredmények (2018.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
  A telephelyen Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
  Neve Eredménye Neve Eredménye
  Matematika 6 általános iskola 1393
(1296;1476)
1499
(1498;1499)
községi általános iskola 1446
(1444;1449)
kis községi általános iskola 1434
(1429;1440)
  Matematika 8 általános iskola 1548
(1409;1687)
1614
(1613;1616)
községi általános iskola 1548
(1546;1550)
kis községi általános iskola 1532
(1527;1538)
  Szövegértés 6 általános iskola 1433
(1330;1559)
1492
(1491;1493)
községi általános iskola 1429
(1427;1431)
kis községi általános iskola 1418
(1414;1424)
  Szövegértés 8 általános iskola 1425
(1353;1488)
1602
(1601;1603)
községi általános iskola 1530
(1527;1533)
kis községi általános iskola 1511
(1506;1518)
  A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
A telephely eredménye szignifikánsan magasabb az adott érték
  A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében (2018.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola - -
  Matematika 8 általános iskola - -
  Szövegértés 6 általános iskola - -
  Szövegértés 8 általános iskola - -
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál
  A telephely eredménye a tanulók két évvel korábbi eredményének tükrében (2018.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola - -
  Matematika 8 általános iskola
  Szövegértés 6 általános iskola - -
  Szövegértés 8 általános iskola
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál