A(z) Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola köznevelési intézmény 001 számú Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola telephelyének 2016. évi kompetenciamérési adatai:

Ugyanezen telephely további évekre vonatkozó kompetenciamérési adatai itt elérhetőek: 2019. évi adatok / 2018. évi adatok / 2017. évi adatok / 2015. évi adatok 2014. évi adatok

Amennyiben meg kívánja tekinteni a mérésekhez kapcsolódó jelentéseket, kattintson az alábbi linkekre:
Intézményi szintű jelentések / Telephely szintű jelentések / Fenntartói szintű jelentések

  Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 037483
  A telephely megnevezése: Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola
  A telephely címe: 8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.
  A telephelyen ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  A fenntartó megnevezése: Nagykanizsai Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.
  A fenntartó típusa:
  A telephely mérési létszámadai (2016.):
  Évfolyam Képzési forma Tanulók száma
  Összesen A jelentésben szereplők CSH-indexszel rendelkezők Két évvel korábbi eredménnyel is rendelkezők
  6 általános iskola 5 5 3
  8 általános iskola 10 9 6 9
 
* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.
  Mérési átlageredmények (2016.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
  A telephelyen Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
  Neve Eredménye Neve Eredménye
  Matematika 6 általános iskola 1484
(1351;1623)
1486
(1485;1487)
községi általános iskola 1432
(1430;1434)
kis községi általános iskola 1432
(1426;1436)
  Matematika 8 általános iskola 1446
(1314;1560)
1597
(1596;1598)
községi általános iskola 1537
(1534;1539)
kis községi általános iskola 1536
(1529;1542)
  Szövegértés 6 általános iskola 1350
(1266;1536)
1494
(1493;1496)
községi általános iskola 1425
(1423;1427)
kis községi általános iskola 1410
(1403;1415)
  Szövegértés 8 általános iskola 1390
(1292;1477)
1568
(1567;1569)
községi általános iskola 1499
(1496;1501)
kis községi általános iskola 1485
(1480;1491)
  A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
A telephely eredménye szignifikánsan magasabb az adott érték
  A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében (2016.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola - -
  Matematika 8 általános iskola - -
  Szövegértés 6 általános iskola - -
  Szövegértés 8 általános iskola - -
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál
  A telephely eredménye a tanulók két évvel korábbi eredményének tükrében (2016.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola - -
  Matematika 8 általános iskola
  Szövegértés 6 általános iskola - -
  Szövegértés 8 általános iskola
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál