A(z) Huszka Hermina Általános Iskola köznevelési intézmény 001 számú Huszka Hermina Általános Iskola telephelyének 2019. évi kompetenciamérési adatai:

Ugyanezen telephely további évekre vonatkozó kompetenciamérési adatai itt elérhetőek: 2018. évi adatok / 2017. évi adatok / 2016. évi adatok / 2015. évi adatok 2014. évi adatok

Amennyiben meg kívánja tekinteni a mérésekhez kapcsolódó jelentéseket, kattintson az alábbi linkekre:
Intézményi szintű jelentések / Telephely szintű jelentések / Fenntartói szintű jelentések

  Huszka Hermina Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 032485
  A telephely megnevezése: Huszka Hermina Általános Iskola
  A telephely címe: 2377 Örkény, Bartók Béla utca 58.
  A telephelyen ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  A fenntartó megnevezése: Monori Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.
  A fenntartó típusa:
  A telephely mérési létszámadai (2019.):
  Évfolyam Képzési forma Tanulók száma
  Összesen A jelentésben szereplők CSH-indexszel rendelkezők Két évvel korábbi eredménnyel is rendelkezők
  6 általános iskola 33 30 27
  8 általános iskola 18 13 12 13
 
* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.
  Mérési átlageredmények (2019.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
  A telephelyen Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
  Neve Eredménye Neve Eredménye
  Matematika 6 általános iskola 1278
(1237;1331)
1495
(1494;1496)
városi általános iskola 1476
(1475;1478)
kis városi általános iskola 1449
(1446;1452)
  Matematika 8 általános iskola 1380
(1273;1485)
1624
(1623;1625)
városi általános iskola 1599
(1597;1600)
kis városi általános iskola 1571
(1568;1574)
  Szövegértés 6 általános iskola 1297
(1260;1357)
1499
(1498;1500)
városi általános iskola 1481
(1480;1483)
kis városi általános iskola 1449
(1445;1452)
  Szövegértés 8 általános iskola 1445
(1321;1541)
1608
(1607;1610)
városi általános iskola 1583
(1582;1585)
kis városi általános iskola 1554
(1551;1558)
  A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
A telephely eredménye szignifikánsan magasabb az adott érték
  A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében (2019.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola
  Matematika 8 általános iskola
  Szövegértés 6 általános iskola
  Szövegértés 8 általános iskola
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál
  A telephely eredménye a tanulók két évvel korábbi eredményének tükrében (2019.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola - -
  Matematika 8 általános iskola
  Szövegértés 6 általános iskola - -
  Szövegértés 8 általános iskola
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál