A(z) Huszka Hermina Általános Iskola köznevelési intézmény 001 számú Huszka Hermina Általános Iskola telephelyének 2016. évi kompetenciamérési adatai:

Ugyanezen telephely további évekre vonatkozó kompetenciamérési adatai itt elérhetőek: 2019. évi adatok / 2018. évi adatok / 2017. évi adatok / 2015. évi adatok 2014. évi adatok

Amennyiben meg kívánja tekinteni a mérésekhez kapcsolódó jelentéseket, kattintson az alábbi linkekre:
Intézményi szintű jelentések / Telephely szintű jelentések / Fenntartói szintű jelentések

  Huszka Hermina Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 032485
  A telephely megnevezése: Huszka Hermina Általános Iskola
  A telephely címe: 2377 Örkény, Bartók Béla utca 58.
  A telephelyen ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  A fenntartó megnevezése: Monori Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.
  A fenntartó típusa:
  A telephely mérési létszámadai (2016.):
  Évfolyam Képzési forma Tanulók száma
  Összesen A jelentésben szereplők CSH-indexszel rendelkezők Két évvel korábbi eredménnyel is rendelkezők
  6 általános iskola 37 35 27
  8 általános iskola 49 40 26 37
 
* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.
  Mérési átlageredmények (2016.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
  A telephelyen Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
  Neve Eredménye Neve Eredménye
  Matematika 6 általános iskola 1239
(1203;1276)
1486
(1485;1487)
városi általános iskola 1466
(1464;1468)
kis városi általános iskola 1442
(1439;1445)
  Matematika 8 általános iskola 1405
(1356;1447)
1597
(1596;1598)
városi általános iskola 1569
(1568;1572)
kis városi általános iskola 1542
(1539;1545)
  Szövegértés 6 általános iskola 1281
(1234;1328)
1494
(1493;1496)
városi általános iskola 1475
(1473;1477)
kis városi általános iskola 1442
(1439;1446)
  Szövegértés 8 általános iskola 1368
(1330;1409)
1568
(1567;1569)
városi általános iskola 1538
(1536;1540)
kis városi általános iskola 1503
(1500;1508)
  A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
A telephely eredménye szignifikánsan magasabb az adott érték
  A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében (2016.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola
  Matematika 8 általános iskola - -
  Szövegértés 6 általános iskola
  Szövegértés 8 általános iskola - -
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál
  A telephely eredménye a tanulók két évvel korábbi eredményének tükrében (2016.):
  Mérés terület Évfolyam Képzési forma A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
  Országos regresszió alapján Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján
 
  Matematika 6 általános iskola - -
  Matematika 8 általános iskola
  Szövegértés 6 általános iskola - -
  Szövegértés 8 általános iskola
  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredménye szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál