A(z) Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola (5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 202963
  Az intézmény megnevezése: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
  Címe: 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4
  Az intézmény székhelyének megyéje: Békés
  Az intézmény vezetője: Orosz László
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 68-411-049
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 68-413-707
  Webcím: http://www.vmoh.hu/
  Adószáma: 15835004-2-04
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Békéscsabai Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Bánki András
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: +36 (66) 795-215
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4 Békés általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
002 Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye 5903 Orosháza, Iskola utca 36 Békés általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
004 Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézménye 5900 Orosháza, Ifjúság utca 7 Békés általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 3 792 381 106 0 92 75 56 43 12 12
Összesen 3 792 381 106 0 92 75 56 43 12 12
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*