A(z) Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3300 Eger, Mátyás király út 52-54.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 202903
  Az intézmény megnevezése: Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Címe: 3300 Eger, Mátyás király út 52-54.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Heves
  Az intézmény vezetője: Zelenszki Andrea
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 06-70/429-8727
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax:
  Webcím:
  Adószáma: 18594005-1-10
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon
  Alapító neve: Kreatív élet Alapítvány
  Alapító címe: 3300 Eger, Meder utca 3/a
  A fenntartó megnevezése: Kreatív Élet Alapítvány
  A fenntartó címe: 3300 Eger, Meder utca 3/a
  A fenntartó típusa: alapítvány
  A fenntartó képviselője:
Gergelyi Erna
  Beosztása: kuratóriumi elnök
  A fenntartó telefonszáma: +36-70/453-3730
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger, Mátyás király út 52-54. Heves általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 1 55 26 0 0 7 6 6 7 3 3
Összesen 1 55 26 0 0 7 6 6 7 3 3
Alapfokú művészetoktatás 1 55 26     0 0 1   2 2
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*