A(z) Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8900 Zalaegerszeg, Arany János utca 15.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 201833
  Az intézmény megnevezése: Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Rövid név: Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Arany János utca 15.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Zala
  Az intézmény vezetője: Preisingerné Sik Diána
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 30/4784085
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax:
  Webcím: zalaiwaldorf.hu
  Adószáma: 18297021-1-20
  Ellátott feladatok: óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon
  Alapító neve: Nyugati Végek Fürkészei Hagyományőrző Egyesület
  Alapító címe: 8900 Zalaegerszeg, Bóbita utca 25.
  A fenntartó megnevezése: Zalai Waldorf Egyesület
  A fenntartó címe: 8900 Zalaegerszeg, Arany János utca 15.
  A fenntartó típusa: egyesület
  A fenntartó képviselője:
Felső Balázs
  Beosztása: elnök
  A fenntartó telefonszáma: +36 30 286 6969
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2017. október 1-jei állapotnak (KIRSTAT2017) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Óvoda 1 19 8 0   3 3 1 1 2 2
Általános iskola 1 4 2 0 0 1 1 1 1 0 0
Összesen 2 23 10 0 0 4 4 2 2 2 2
Alapfokú művészetoktatás 1 4 2     0 0 0   0 0
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)