A(z) Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 29.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 201833
  Az intézmény megnevezése: Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Rövid név: Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 29.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Zala
  Az intézmény vezetője: Czernó Péterné
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 30/4784085
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax:
  Webcím: zalaiwaldorf.hu
  Adószáma: 18297021-1-20
  Ellátott feladatok: óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon
  Alapító neve: Nyugati Végek Fürkészei Hagyományőrző Egyesület
  Alapító címe: 8900 Zalaegerszeg, Bóbita utca 25.
  A fenntartó megnevezése: Zalai Waldorf Egyesület
  A fenntartó címe: 8900 Zalaegerszeg, Arany János utca 15.
  A fenntartó típusa: egyesület
  A fenntartó képviselője:
Felső Balázs
  Beosztása: elnök
  A fenntartó telefonszáma: +36 30 286 6969
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
003 Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 29. Zala óvodai nevelés
004 Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Telephelye 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 41. Zala általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2018. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2018) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Óvoda 2 20 7 0   4 4 2 2 2 2
Általános iskola 2 8 4 0 0 3 3 2 2 0 0
Összesen 4 28 11 0 0 7 7 4 4 2 2
Alapfokú művészetoktatás 2 8 4     0 0 0   0 0
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)