A(z) Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1038 Budapest III. kerület, Ráby Mátyás utca 16.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 201666
  Az intézmény megnevezése: Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
  Rövid név: Csillagház EGYMI
  Címe: 1038 Budapest III. kerület, Ráby Mátyás utca 16.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Budapest
  Az intézmény vezetője: Horváthné Illés Barbara Eszter
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 06-1-2401622
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 06-1-2402675
  Webcím: www.csillaghaz.com
  Adószáma: 15835107-2-41
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Észak-Budapesti Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 1033 Budapest III. kerület, Fő tér 1.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Tamás Ilona
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: 06/1-437-8652
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1038 Budapest III. kerület, Ráby Mátyás utca 16. Budapest általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2018. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2018) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 1 64 25 64 0 41 41 16 12 31 20
Összesen 1 64 25 64 0 41 41 16 12 31 20
Logopédiai ellátás 1 0       0 0     0 0
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)