A(z) Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 201052
  Az intézmény megnevezése: Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Rövid név: Szentlőrinci Általános Iskola
  Címe: 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Baranya
  Az intézmény vezetője: Czömpöly Lászlóné
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 73/570-191
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 73/570-190
  Webcím: www.szonek.hu
  Adószáma: 15835475-2-02
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Szigetvári Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Keszeg Károly
  Beosztása: Szakmai igazgatóhelyettes
  A fenntartó telefonszáma: +36 (73) 795-211
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. Baranya általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
007 Szentlőrinci Általános Iskola Hetvehelyi Telephelye 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 30. Baranya alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
010 Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye 7671 Bicsérd, Rózsa utca 16/b Baranya általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
012 Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye 7682 Bükkösd, Vadasvölgy utca 2. Baranya általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
014 Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye 7951 Szabadszentkirály, Ady Endre utca 37. Baranya általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2020. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2020) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 4 739 358 71 0 81 70 61 47 30 24
Összesen 4 739 358 71 0 81 70 61 47 30 24
Alapfokú művészetoktatás 4 201 131     12 9 0   0 0
    Pedagógusok, oktatük nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*