A(z) Kiskanizsai Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. Endre utca 67.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Kiskanizsai Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 037506
  Az intézmény megnevezése: Kiskanizsai Általános Iskola
  Címe: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. Endre utca 67.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Zala
  Az intézmény vezetője: Molnár István
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 06/30-783-0664
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax:
  Webcím: www.aikk.hu
  Adószáma: 15835327-2-20
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Nagykanizsai Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Magyar Ferenc
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: 0693/795-203
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Kiskanizsai Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. Endre utca 67. Zala általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2018. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2018) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 1 348 173 42 0 35 28 19 16 4 4
Összesen 1 348 173 42 0 35 28 19 16 4 4
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 9 évből: