A(z) Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola (8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 037483
  Az intézmény megnevezése: Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola
  Címe: 8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Zala
  Az intézmény vezetője: Kozma Andrea
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 93/373135
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: -
  Webcím: www.kenyeressuli.hu
  Adószáma: 15835327-2-20
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest V. kerület, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Nagykanizsai Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Magyar Ferenc
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: +36 (93) 795-203
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola 8895 Pusztamagyaród, Fő út 16. Zala általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
003 Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskolája 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 8. Zala általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 2 115 58 9 0 18 15 19 10 6 5
Összesen 2 115 58 9 0 18 15 19 10 6 5
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*