A(z) Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1098 Budapest IX. kerület, Lobogó utca 1.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 035284
  Az intézmény megnevezése: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
  Rövid név: Weöres Általános Iskola
  Címe: 1098 Budapest IX. kerület, Lobogó utca 1.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Budapest
  Az intézmény vezetője: Kormos László Károly
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 1/280-59-94
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 1/280-59-94
  Webcím: www.weores-bp.sulinet-bp.hu
  Adószáma: 15835011-2-42
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, egyéb
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Belső-Pesti Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
dr. Tolnai Marianna
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: 06-1-795-8228
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2017. október 1-jei állapotnak (KIRSTAT2017) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 2 341 143 13 0 40 37 22 16 4 3
Gimnázium 1 375 252 6 0 40 32 16 14 3 2
Összesen 3 716 395 19 0 80 69 38 30 7 5
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 8 évből:
  Az intézmény egyes telephelyeinek OKTV eredményei az elmúlt 6 tanévben:
  Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt tanévek május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban: