A(z) Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola (1156 Budapest XV. kerület, Pattogós utca 6-8.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 035077
  Az intézmény megnevezése: Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola
  Rövid név: Salkaházi Sára Katolikus Iskola
  Címe: 1156 Budapest XV. kerület, Pattogós utca 6-8.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Budapest
  Az intézmény vezetője: Zádoryné Leiner Margit Erika
  Beosztása: igazgató
  Telefonszáma: 1/414 0123
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax:
  Webcím: www.salkahazi.hu
  Adószáma: 18756328-2-42
  Ellátott feladatok: szakképző iskola (9-11. évfolyam), általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam, 2020.09.01-től kifutó rendszerben), szakiskolai nevelés-oktatás, készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás, fejlesztő nevelés-oktatás
  Alapító neve: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
  Alapító címe: 2500 Esztergom, Mindszenty hercegprímás tere 2.
  A fenntartó megnevezése: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF)
  A fenntartó címe: 1035 Budapest III. kerület, Kórház utca 37
  A fenntartó típusa: egyházi jogi személy
  A fenntartó képviselője:
Gyetván Gábor
  Beosztása: Igazgató
  A fenntartó telefonszáma: 1/453 2723
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola 1156 Budapest XV. kerület, Pattogós utca 6-8. Budapest szakképző iskola (9-11. évfolyam), általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam, 2020.09.01-től kifutó rendszerben), szakiskolai nevelés-oktatás, készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás, fejlesztő nevelés-oktatás
004 Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola Pattogós Utca 4/a sz. alatti telephelye 1156 Budapest XV. kerület, Pattogós utca 4/a. Budapest készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás
005 Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola Molnár Viktor Utcai Telephelye 1158 Budapest XV. kerület, Molnár Viktor utca 94-96. Budapest fejlesztő nevelés-oktatás
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 1 93 35 79 0 25 24 11 10 19 16
Szakközépiskola 1 33 15 12 0 2 1 2 3 0 0
Szakiskola, készségfejlesztő iskola 2 84 34 84 0 22 18 9 10 5 5
Fejlesztő nevelés-oktatás 2 26 10 26   5 5 5 5 9 8
Összesen 6 236 94 201 0 54 48 27 28 33 29
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*
    Kimutatás az adott tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezők korábbi vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményeiről vizsgatárgyanként*