A(z) Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakgimnázium (2230 Gyömrő, Szent István utca 69-71.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakgimnázium nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 032583
  Az intézmény megnevezése: Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakgimnázium
  Rövid név: TELGISZ
  Címe: 2230 Gyömrő, Szent István utca 69-71.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Pest
  Az intézmény vezetője: Sziklai Marianna
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 29/330-055
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 29/330-015
  Webcím: http://www.telgisz.hu
  Adószáma: 18670251-1-13
  Ellátott feladatok: 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam), szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok), szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)
  Alapító neve: Széki Teleki László Közalapítvány
  Alapító címe: 2230 Gyömrő, Szent István utca 69-71.
  A fenntartó megnevezése: Széki Teleki László Közalapítvány
  A fenntartó címe: 2230 Gyömrő, Szent István út 69-71.
  A fenntartó típusa: közalapítvány
  A fenntartó képviselője:
Spaitsné Rónaszéki Mária
  Beosztása: kuratórium elnök
  A fenntartó telefonszáma: +36202591090
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2017. október 1-jei állapotnak (KIRSTAT2017) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Gimnázium 1 238 113 0 0 21 17 11 9 6 4
Szakgimnázium 1 23 4 0 0 0 0 1 1 0 0
Összesen 2 261 117 0 0 21 17 12 10 6 4
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 8 évből:
  Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt tanévek május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban: