A(z) Teleki László Gimnázium (2230 Gyömrő, Szent István utca 69-71.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Teleki László Gimnázium nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 032583
  Az intézmény megnevezése: Teleki László Gimnázium
  Rövid név: TELGISZ
  Címe: 2230 Gyömrő, Szent István utca 69-71.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Pest
  Az intézmény vezetője: Sziklai Marianna
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 29/330-055
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 29/330-015
  Webcím: http://www.telgisz.hu
  Adószáma: 18670251-1-13
  Ellátott feladatok: 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
  Alapító neve: Széki Teleki László Közalapítvány
  Alapító címe: 2230 Gyömrő, Szent István utca 69-71.
  A fenntartó megnevezése: Széki Teleki László Közalapítvány
  A fenntartó címe: 2230 Gyömrő, Szent István út 69-71.
  A fenntartó típusa: közalapítvány
  A fenntartó képviselője:
Spaitsné Rónaszéki Mária
  Beosztása: kuratórium elnök
  A fenntartó telefonszáma: +36202591090
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Teleki László Gimnázium 2230 Gyömrő, Szent István utca 69-71. Pest 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Gimnázium 1 316 155 0 0 22 20 12 12 5 3
Összesen 1 316 155 0 0 22 20 12 12 5 3
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
  Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt 3 tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban: