A(z) Farmosi Általános Iskola (2765 Farmos, Szelei út 2-6.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Farmosi Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 032521
  Az intézmény megnevezése: Farmosi Általános Iskola
  Címe: 2765 Farmos, Szelei út 2-6.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Pest
  Az intézmény vezetője: Kollár Ferenc
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 0653-310-159
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax:
  Webcím: www.farmossuli.hu
  Adószáma: 15835028-2-13
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Ceglédi Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 2700 Cegléd, Malom tér 3.
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Fodor Gábor
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: 0630/626-6536
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Farmosi Általános Iskola 2765 Farmos, Szelei út 2-6. Pest általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
002 Farmosi Általános Iskola Zrínyi utcai Telephelye 2765 Farmos, Zrínyi utca 9. Pest általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2018. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2018) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 2 274 125 12 0 27 22 20 16 9 7
Összesen 2 274 125 12 0 27 22 20 16 9 7
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 9 évből: