A(z) Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 141.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 032460
  Az intézmény megnevezése: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
  Címe: 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 141.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Pest
  Az intézmény vezetője: Török Csaba
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 23/451946
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 23/451-137
  Webcím: www.budakeszi-prohaszka.hu
  Adószáma: 19178491-2-13
  Ellátott feladatok: 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
  Alapító neve: Budakeszi Római Katolikus Egyházközség
  Alapító címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 192.
  A fenntartó megnevezése: Székesfehérvári Egyházmegye
  A fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
  A fenntartó típusa: egyházi jogi személy
  A fenntartó képviselője:
Spányi Antal
  Beosztása: megyéspüspök
  A fenntartó telefonszáma: +36 (22) 510-694
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 141. Pest 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2018. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2018) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Gimnázium 1 553 308 0 0 47 32 28 16 19 14
Összesen 1 553 308 0 0 47 32 28 16 19 14
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 9 évből:
  Az intézmény egyes telephelyeinek OKTV eredményei az elmúlt 6 tanévben:
  Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt tanévek május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban: