A(z) KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (4027 Debrecen, Füredi út 69.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 031235
  Az intézmény megnevezése: KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
  Címe: 4027 Debrecen, Füredi út 69.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Hajdú-Bihar
  Az intézmény vezetője: Kovács István
  Beosztása: igazgató
  Telefonszáma: 52/537215
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 52/348660
  Webcím: www.kratochvil.hu
  Adószáma: 15816014-1-51
  Ellátott feladatok: 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam, 2020.09.01-től kifutó rendszerben), szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok, 2020.09.01-től kifutó rendszerben), szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben), szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben), kollégiumi ellátás
  Alapító neve: Honvédelmi Minisztérium
  Alapító címe: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
  A fenntartó megnevezése: Honvédelmi Minisztérium
  A fenntartó címe: 1055 Budapest V. kerület, Balaton utca 7-11.
  A fenntartó típusa: állami szervezet
  A fenntartó képviselője:
dr. Benkő Tibor
  Beosztása: miniszter
  A fenntartó telefonszáma: +36-1-474-11-11
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4027 Debrecen, Füredi út 69. Hajdú-Bihar 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam, 2020.09.01-től kifutó rendszerben), szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok, 2020.09.01-től kifutó rendszerben), szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben), szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben), kollégiumi ellátás
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Gimnázium 1 68 20 0 0 12 7 5 4 6 3
Szakgimnázium 1 119 8 3 0 10 5 10 7 8 7
Összesen 2 187 28 3 0 22 12 15 11 14 10
Kollégium 1 180 28 3   10 2     5 2
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
  Az intézmény egyes telephelyeinek OKTV eredményei az elmúlt 4 tanévben:
  Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt 3 tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban: