A(z) Furtai Bessenyei György Általános Iskola (4141 Furta, Petőfi utca 7.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Furtai Bessenyei György Általános Iskola nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 031126
  Az intézmény megnevezése: Furtai Bessenyei György Általános Iskola
  Címe: 4141 Furta, Petőfi utca 7.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Hajdú-Bihar
  Az intézmény vezetője: Bihari Csaba
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 0654441415
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 0654511-004
  Webcím:
  Adószáma: 15835365-2-09
  Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
  Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Alapító címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  A fenntartó megnevezése: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
  A fenntartó címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19
  A fenntartó típusa: tankerületi központ
  A fenntartó képviselője:
Kapornai Judit
  Beosztása: tankerületi igazgató
  A fenntartó telefonszáma: 0630/626-7716
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2017. október 1-jei állapotnak (KIRSTAT2017) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 6 108 49 5 0 17 14 9 8 4 3
Összesen 6 108 49 5 0 17 14 9 8 4 3
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 8 évből: