A(z) Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (5700 Gyula, Kossuth tér 5.) köznevelési intézmény a köznevelési információs rendszerben (KIR) az alábbi adatokkal rendelkezik.

  Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium nyilvántartási adatai:
  Az intézmény OM azonosítója: 028388
  Az intézmény megnevezése: Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
  Címe: 5700 Gyula, Kossuth tér 5.
  Az intézmény székhelyének megyéje: Békés
  Az intézmény vezetője: Petróczki Zoltánné
  Beosztása: intézményvezető
  Telefonszáma: 66/465340
  E-mail címe: [védett e-mail cím]
  Fax: 66/463638
  Webcím: www.kjkg.hu
  Adószáma: 19061735-2-04
  Ellátott feladatok: óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, egyéb sport feladat
  Alapító neve: Gyulai Római Katolikus Egyházközség
  Alapító címe: 5700 Gyula, Harruckern tér 1
  A fenntartó megnevezése: Szeged-Csanádi Egyházmegye
  A fenntartó címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
  A fenntartó típusa: egyházi jogi személy
  A fenntartó képviselője:
Barabás Hunorné
  Beosztása: SzeGEKIF igazgató
  A fenntartó telefonszáma: 62/420932
  A fenntartó e-mail címe: [védett e-mail cím]
  Az intézmény okiratai: Kérem, hogy kattinson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
  Intézményi alapdokumentumok: Kérem, hogy kattinson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!
  Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája:
  A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok  
001 Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5700 Gyula, Kossuth tér 5. Békés általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
003 Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Erkel tér 2. sz. Telephelye Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola 5700 Gyula, Erkel tér 2. Békés általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
004 Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Béke sugárút 57. sz. Telephelye Boldog Apor Vilmos Óvoda 5700 Gyula, Béke sugárút 57. Békés óvodai nevelés
005 Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Apor Vilmos tér 1. sz. Telephelye Szent Anna - Szent Gellért Kollégium 5700 Gyula, Apor Vilmos tér 1. Békés kollégiumi ellátás
007 Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Nagykamarás Ady utca 1. sz. Telephelye Általános Iskola Nagykamarás 5751 Nagykamarás, Ady utca 1. Békés általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
008 Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Nagykamarás Ady utca 9. sz. Telephelye Óvoda Nagykamarás 5751 Nagykamarás, Ady utca 9. Békés óvodai nevelés
009 Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Nagykamarás Rákóczi utca 42. sz. Telephelye (tornaterem) 5741 Nagykamarás, Rákóczi utca 42. Békés egyéb sport feladat
  Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája:
  Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2019. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2019) megfelelően:
    Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Óvoda 2 79 42 0   10 10 5 5 5 5
Általános iskola 3 296 136 12 0 31 24 25 19 5 4
Gimnázium 1 182 85 4 0 23 15 12 8 2 1
Összesen 6 557 263 16 0 64 49 42 32 12 10
Kollégium 1 38 25 0   2 1     0 0
    Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
    Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
  Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt két tanévben:
  Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 4 évből:
  Az intézmény egyes telephelyeinek OKTV eredményei az elmúlt 4 tanévben:
  Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt 3 tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban: