Újabb pályázat informatikai eszközfejlesztésre a közoktatásban

Véleményezhető az Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban című pályázat, amelynek segítségével a közoktatási intézmények megteremthetik a korszerű informatikai oktatás feltételeit.

A kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket szeptember 12-ig várja az NFÜ a honlapján véleményezésre kialakított partnerségi fórumban. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program korábbi, hasonló pályázatát is kimagasló érdeklődés övezte.

A TIOP 1.1.1-07 konstrukció keretében az iskolák és azok fenntartói csaknem 20.000 tantermi eszközcsomagot igényeltek, ebből több mint 15.000 darabot támogatott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Jelen felhívás a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritásának keretében jelenik meg, amelynek egyik kiemelt célja az egész életen át tartó tanuláshoz és a munkaerő-piaci helytállást biztosító kompetenciák fejlesztéséhez szükséges formális, nem-formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése. Ezen belül az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így a közoktatási intézmény számára lehetővé teszi, hogy a XXI. századi igényeknek megfelelően alakítsa ki diákjai számára az informatikai oktatás modern eszközrendszerét.

A TIOP 1.1.1-11 kódszámú pályázat célja az informatikai készségek, kulcskompetenciák fejlesztéséhez nélkülözhetetlen, egységes alapinformatikai infrastruktúra biztosítása a közoktatási intézmények számára. Ezen belül kiemelt figyelmet fordít az infokommunikációs és az idegen nyelvi készségek elsajátítását segítő fejlesztések támogatására.

A felhívás keretében többek között digitális tábla, számítógép és monitor, vetítővászon, tanári és tanulói laptop, alkalmazás szerver csomag, router, valamint számítógép alapú nyelvi labor beszerzésére is lehetőség nyílik.

Jelen pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 10,3 milliárd forint. A konstrukció keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 5 millió forint, maximum 200 millió forint lehet. A támogatható pályázatok várható száma 350-400 darab.

Forrás: NFÜ