OFI-evobox Dobozolt Tudás pályázat

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdet a közoktatásban tanulók természettudományos kompetenciáinak elmélyítését szolgáló, tevékenységközpontú szemléltető módszerek, eszközök bemutatásának támogatására az evopro Informatikai és Automatizálási Kft. támogatásával.

A pályázat célja

A pályázat hozzá kíván járulni az általános iskola 5-8. évfolyamán tanuló diákok természettudományos érdeklődésének felkeltéséhez, a természettudományos tantárgyak oktatásához használható szemléltető, kísérletező eszközök, interaktív módszertani megoldások összegyűjtésével.

A pályázók köre

A pályázati kiírás keretében olyan természettudományi területen jártas oktató, kutató, hallgató, szakember, aktív vagy nyugdíjas pedagógus nyújthat be pályázatot, aki rendelkezik egy magyarországi általános iskola vagy középiskola ajánlásával.

A támogatandó tevékenységek köre

Olyan konkrét kísérletező eszközök, módszerek, a kísérlethez kapcsolódó tevékenységek, mérés-értékelés részletes bemutatására vonatkozik a pályázat, amelyek élményszerű pedagógiai módszereken keresztül támogatják a természettudományos műveltség kialakítását és a műszaki tudományok iránti érdeklődés felkeltését.

A pályamunkák díjazása

A pályázaton a támogató által felajánlott pénzjutalomban részesül a 3 legjobbnak bizonyuló pályamunka mindhárom kategóriában. A pénzjutalom összege nyertesenként 100 000, azaz összesen 900 000 forint. A támogatás keretében az evopro kialakít egy nyilvános, hozzáférhető online tudástárat, ahonnan elérhetőek lesznek a zsűri által megfelelőnek ítélt pályamunkák. A pályázott szemléltetőeszközök közül a legjobbakat a támogató legyártja és dobozba csomagolva („OFI-evobox Dobozolt Tudás”) eljuttatja az ezt kérő iskolákhoz.

A pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 30. 24 óra.

A pályázat további részletei a pályázati dokumentációban olvashatók, amely letölthető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapjáról (www.ofi.hu). Amennyiben a felhíváson túl is szeretne kérdéseket feltenni, megteheti a rövidesen aktiválódó zöld számon: 06 80/205340.

Jó nyári pihenést és pályázást kíván az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nevében:

Budapest, 2012. június 5.

dr. Kaposi József
főigazgató


További információ: www.ofi.hu

Nyomtatás