Ugrás a tartalomhoz

Pályázati felhívás informatikai eszközök értékesítésére

2012. május 14.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot ír ki informatikai eszközök értékesítésére.

A vételre vonatkozó pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példány) magyar nyelven, személyesen vagy postán, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, H-1122 Budapest, Maros utca 19-21. II. emelet 208. szoba.

Személyes benyújtás esetén hétköznap hétfő-péntekig: 9 és 17 óra között.

A borítékon a pályázó, mint feladó neve és címe mellett a következő szöveget is fel kell tüntetni: "Pályázat informatikai eszközökre".

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21. 12.00 óra. A pályázatnak a megjelölt határidőig a Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-hez be kell érkeznie!

Ajánlati ár meghatározása

Ajánlat csak valamennyi informatikai eszköz együttes megvételére tehető. Ennek megfelelően az ajánlati ár meghatározása egy összegben történik. A megajánlott vételár az összes informatikai eszközre vonatkozóan nem lehet kevesebb, mint 1 900 000.- Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint + ÁFA.

Helyszínbejárás

Kiíró biztosítja az eszközök megtekintésének lehetőségét a következő időpontban: 2012. május 16-án 14.00 órakor.
Az eszközök megtekintésének igényét előzetesen - legkésőbb a megelőző munkanapon 12.00 óráig - a kiíró email (kocsis.eva@educatio.hu) címére elküldött értesítéssel kell jelezni. A megtekintés pontos helyszíne: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 1.

A pályázat nyertese

A pályázat nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó. A pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról a kiíró legkésőbb 2012. május 21-ig értesíti az ajánlattevőket.

A szerződéskötés tervezett dátuma a nyertes ajánlattevővel 2012. május 22-a. A nyertes ajánlattevőnek valamennyi eszközt el kell szállítania legkésőbb 2012. május 28-ig, a szállítás költsége az ajánlattevőt terheli.

A teljes pályázati felhívás és mellékletek»

Forrás: educatio.hu


ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra