Hazai őszi kampány a digitális polgárság jegyében

Az információs társadalom korában úgy tartják, mindenki valamilyen digitális nemzedék tagja, csak az egyének, egyes csoportok más-más digitális eszközt használnak és különböző szinteken. Vitathatatlan, hogy a digitális kompetencia jelen van mindennapjainkban, otthon, a munkahelyen, a hivatalokban, és még az osztálytermekben is helyük van, ezért a digitális oktatás ma már elengedhetetlen.

De vajon mit jelent digitális állampolgárnak lenni? Ha állampolgárokról beszélünk, akkor határokon belüli jelenségről van szó vagy olyasmiről, ami határokon átível? Jogok és kötelezettségek fűződnek a fogalomhoz? Tudjuk, megtapasztaltuk, sőt gyakoroljuk is, hogy digitális eszközökkel mindenki szószólóvá válhat, kérdés, hogy tudunk-e felelősen élni az eszközök adta lehetőségekkel? Tudjuk-e megkérdőjelezni, amit a közösségi médiában látunk, hallunk, olvasunk? Ismerjük-e annak módját, hogyan lehet elválasztani a megbízható forrást a kevésbé megbízhatótól, a releváns, értékes információt a nem relevánstól? Digitális polgárnak lenni egyet jelent technológiahasználattal vagy ez egy életforma? Meglévő, hagyományos kompetenciákkal tudunk boldogulni a 21. században vagy új kompetenciák kialakítása kulcsfontosságú?

Az eTwinning program az aktív európai polgárok következő generációjának felnevelésében nyújt segítő kezet, ezért őszi kampányunkban a fenti kérdésfelvetéssel arra ösztönzünk mindenkit az eTwinning csapatában, hogy gondolkozzon el, hogyan tudná megragadni, mit is jelent ma digitális polgárnak lenni.

Bármilyen web 2.0 alkalmazást lehet ehhez használni, képszerkesztőt, videószerkesztő, szófelhő készítőt, rajzoló programokat, montázskészítőt stb. Néhány alkalmazás példaként: Befunky, CloneGram, Pixlr, PhotoPeach, IWishYouTo, Toytheater/Art, Word Clouds, Fotor, Movie Maker, EclipseCrossword

Az alkotásokat az etwinning@oh.gov.hu e-mail címen várjuk 2016. október 27. éjfélig. (Amennyiben méretbeli korlát miatt e-mailben nem lehet elküldeni egy fájlt, javasoljuk fájlmegosztó oldalak használatát.)

A legötletesebb alkotások beküldőit az elbírálás után, az év folyamán nyereményajándékokkal jutalmazzuk.*

 

Trendek a technológiával támogatott oktatásban

című online eseménybe is be lehet kapcsolódni október 25-én 18:00 órától.

A digitalizáció egyre több területen jelenik meg, a 4. ipari forradalom időszakát éljük. Az oktatás és az iskola világa is változik, ha nem is olyan gyorsan, mint a technológia. Melyek a legújabb technológiai trendek az oktatásban, és milyen kihívásokkal nézünk szembe? Milyen lesz a digitális pedagógia egy év vagy egy évtized múlva? Ezeket a kérdéseket járja körül Főző Attila László az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége oktatási szakértője.

Az eseményhez az eTwinning Live felületén lehet csatlakozni, bejelentkezés után, 17:30-tól addig, amíg van szabad férőhely.

 

*A nyereményjátékot az Oktatási Hivatal a http://www.etwinning.hu oldalon és a https://www.facebook.com/etwinninghu Facebook oldalán népszerűsíti, a játékosok a pályázat beküldésével hozzájárulnak, hogy a beküldött alkotásokat az Oktatási Hivatal felhasználja, az alábbi felületeken közzétegye: http://www.etwinning.hu, https://www.facebook.com/etwinninghu

A nyereményjátékban részt vevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataikat az Oktatási Hivatal a nyereményjátékban való részvétel céljából, és a cél megvalósulásához szükséges ideig felhasználja és kezelje.

Az Oktatási Hivatal a játékosok személyes adatait rögzíti, azokat bizalmasan kezeli, és csak a nyereményjátékban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. A játékosok személyes adatait harmadik személynek kizárólag a nyeremény átadása, vagy eljuttatása céljából adja át.

A nyereményjátékban az Oktatási Hivatal munkatársai és a Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben az Oktatási Hivatal tudomására jut, a nyereményjátékból jogosult kizárni azt a játékost, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban leírtaknak.

Nyomtatás