Új technológiákkal a mindenki számára hozzáférhető oktatásért

A Bizottság és a Tanács nemsokára hivatalba lépő olasz elnökségével közösen európai csúcstalálkozót készít elő az információs technológiákra épülő oktatás témájában. Miről is van szó?

Nyitott és rugalmas tanulásra akkor van mód, ha feltérképezzük, milyen lehetőségeket kínálnak az információs és kommunikációs technológiák arra, hogy az oktatási és képzési rendszereket továbbfejlesszük, és hozzáigazítsuk a digitális világ aktuális igényeihez.

Az IKT-eszközök, a nyitott oktatási segédanyagok, valamint a nyitott módszerek javítják az oktatás eredményességét, mert lehetővé teszik, hogy a tanulás személyre szabottan menjen végbe és kellemesebb élményt jelentsen, egyúttal pedig fokozzák az oktatási segédanyagok hatékonyságát. Mivel elérhető közelségbe hozzák az elsajátítandó ismereteket, a méltányosságot is előmozdítják.

Az oktatás hozzáférhetőségét javító erőfeszítések végső soron megteremthetik annak lehetőséget, hogy bárkibárhol és bármikor ismereteket és készségeket sajátíthasson el – bárkinek a támogatásával, illetve bármilyen eszköz felhasználásával.

Miért van erre szükség?

Európában és világszerte egyaránt növekszik az oktatás iránti kereslet, ami szükségessé teszi a kínálat bővülését. Ugyanebbe az irányba hat az is, hogy az Európa 2020 stratégia célként határozza meg, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú végzettséggel. Becslések szerint 2030-ban világszerte 414 millió fiatal folytat majd felsőfokú tanulmányokat. Az igények és szükségletek növekedésével csak a kellően rugalmas oktatási és képzési rendszerek tudnak lépést tartani.

Gazdasági válság idején a magasan képzett munkavállalók könnyebben tudnak elhelyezkedni, márpedig Európában jelenleg hiány mutatkozik szakképzett munkavállalókból. Tekintettel arra, hogy a közeljövőben várhatóan a munkahelyek 90%-a esetében jelent majd követelményt a digitális készségek megléte, elengedhetetlenül fontos, hogy az oktatási és képzési rendszerek felruházzák a diákokat azokkal a készségekkel és ismeretekkel, amelyekre a munkaerőpiacokon szükség van.

Ezzel egyidejűleg annak is tanúi vagyunk, hogy bővül az oktatás terén tevékeny szolgáltatók köre – ez egyfelől számos kérdés megoldását segíti, másfelől viszont kihívásokat is jelent a diákok és az oktatási intézmények számára. A „Megnyíló oktatás” elnevezésű kezdeményezés keretében az oktatási intézmények elemzésnek vethetik alá szervezeti felépítésüket, megvizsgálva, kell-e valamin változtatniuk annak érdekében, hogy a kihívásokat lehetőséggé tudják alakítani.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az oktatási és képzési rendszerekre egyértelmű költségnyomás nehezedik. Több EU-ország is csökkenti oktatási célú közberuházásait, ami szükségessé teszi, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal hatékonyabban gazdálkodjunk, ugyanakkor viszont csökkentsük a családokra háruló költségeket.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az Európai Bizottság 2013 szeptemberében útnak indította a Megnyíló oktatás elnevezésű kezdeményezését. Az ezt ismertető közleményben felvázolta, milyen intézkedéseket fog végrehajtani a cél érdekében, és szakpolitikai iránymutatással szolgált az Erasmus+ és a Horizont 2020 program költségvetéséből finanszírozásban részesülő projektek vonatkozásában.

A kezdeményezés keretében működésbe lépett az OpenEducationEuropa.eu portál, mely arra hivatott, hogy a felhasználóknak (tanároknak és tanulóknak) segítsen igényeiknek megfelelő nyitott oktatási segédanyagokat találni, illetve hogy felhívja figyelmüket az Európában nagy számban és magas minőségben kifejlesztett segédanyagokra.

Melyek a soron következő lépések?

A Bizottság finanszírozást fog nyújtani a területen tevékeny intézményeknek az Erasmus+ és a Horizont 2020 program költségvetéséből. Az Erasmus+ programból támogatott projektek keretében létrehozott oktatási anyagoknak teljesíteniük kell az ún. „nyílt hozzáférés” követelményét. Ez azt jelenti, hogy ezeket az anyagokat nyílt felhasználási engedélyek révén mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni.

A Bizottság és a Tanács nemsokára hivatalba lépő olasz elnökségével közösen európai csúcstalálkozót készít elő az információs technológiákra épülő oktatás témájában.

Forrás: www.ec.europa.eu

 

Nyomtatás