A School Education Gateway projekt felmérése a kritikus gondolkodásról és a médiáról

A School Education Gateway márciusban indította el első szavazását, melynek célja az volt, hogy felmérje az oktatási közösség tagjainak körében, hogy miért és hogyan lehet fejleszteni a diákok kritikus gondolkodását a média vonatkozásában, illetve a média felhasználásán keresztül. A hazai pedagógustársadalom is aktívan közreműködött a 6 kérdést tartalmazó kérdőív kitöltésével az aktuális válaszok megtalálásában, a kitűzendő és megerősítendő irányok körvonalazásában.

A 21. században nélkülözhetetlenné váló készséggel kapcsolatos eredményeket kiértékelték, a megállapításokat az alábbiakban összesítették.

Mi az oktatási közösség véleménye arról, hogy miért és hogyan fejlesszük diákjaink kritikus gondolkodását a média vonatkozásában, illetve a média felhasználásán keresztül?

A kritikus gondolkodás meghatározható egy olyan folyamatként, amely magában foglalja a kérdésfeltevést, a releváns információk összegyűjtését és kreatív rendszerezését, az új információknak a már korábban elsajátított ismeretekkel összefüggésben történő elemzését, az előzetes elképzelések és feltevések újbóli átgondolását, a logikus érvelést, valamint a hiteles és megbízható következtetések levonását. 1

A kritikus gondolkodásra való készség nélkülözhetetlen a tanulás minden területén, beleértve „a tanulás elsajátítása" kulcskompetencia fejlesztését is. Erre a kulcskompetenciára minden polgárnak szüksége van az egész életen át tartó tanulásnak mind a személyes élete, mind a szakmai pályafutása terén történő sikeres megvalósításához. A médiáról és a média felhasználásán keresztül való tanítás az egyik leghatékonyabb módja a kritikus gondolkodás fejlesztésének. Napjaink médiával átszőtt világában mindannyiunk számára elengedhetetlen egy olyan szélesebb készségkört elsajátítása, amely segíthet értelmezni a felénk áradó üzenetek sokaságát, és amelynek elemeit meg kell tanulnunk eszközökként hatékonyan felhasználni saját üzeneteink kidolgozásához és közvetítéséhez. Ebben a média által uralt korszakban a műveltség szerves részét képezi a kritikus gondolkodás készsége, amely képessé tesz minket arra, hogy megalapozott és átgondolt döntéseket hozzunk – a tanteremben, saját otthonunkban, munkahelyünkön és a szavazófülkében egyaránt.


[1] Forrás: UNESCO IBE Glossary of Curriculum-related Terminology (2013), 15. o.


Eredmények:


1. A médiának a kritikus gondolkodás fejlesztése céljából való felhasználását szinte minden tantárgy tanításába be lehet, és be is kellene illeszteni.
2. Minden tanár – bármilyen tantárgyat és korosztályt tanítson is – rendelkezik a kellő ismeretekkel, készségekkel, attitűdökkel, képzéssel és támogatással ahhoz, hogy fejlessze diákjai kritikus gondolkodását a média tekintetében és a média felhasználásán keresztül.

3. A kritikus gondolkodás készségének az online média tekintetében, illetve az online média felhasználásán keresztül való fejlesztése napjainkban kiemelten fontos ahhoz, hogy megtaníthassuk a fiataloknak az internethasználathoz kapcsolódó veszélyeket (pl. internetes zaklatás stb.), továbbá azt, hogy ha ilyen veszélyekkel kerülnek szembe, mit érdemes tenniük és hová fordulhatnak segítségért.

4. A kritikus gondolkodás készségének a média tekintetében, illetve a média felhasználásán keresztül való fejlesztése rendkívüli mértékben alkalmas az érdeklődés felkeltésére és a motiválásra, nemcsak a jó, hanem az egyébként rendszerint nehezebben bevonható gyengébb teljesítményű diákok esetében is.

5. Az Ön véleménye szerint a diákok hány éves korában kellene megkezdeni az iskolai oktatás keretein belül a kritikus gondolkodás készségének a média tekintetében, illetve a média felhasználásán keresztül való fejlesztését?


Nyomtatás