„A jobb internet közös ügyünk!”

11. Safer Internet Day (SID) / Biztonságosabb Internet Nap 2014

2014. február 11.

Informatikai vállalatok és civil szervezetek fogtak össze, hogy felhívják a figyelmet a biztonságosabb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira.

A Biztonságosabb Internet Napot (Safer Internet Day – SID) ma már a világ több mint 100 országában – beleértve az Európai Unió mind a 27 tagállamát, így Magyarországot is – minden évben február elején, ugyanazon a napon rendezik meg.


A SID része annak a globális kampánynak, amelynek célja, hogy az online technológiák és mobil eszközök felelős és biztonságosabb használatára ösztönözzön. Szakemberek az Európai Unió Safer Internet Program akciótervének keretein belül világszerte ugyanazon a napon hívják fel a figyelmet az internet lehetséges veszélyeire, így a zaklatásra, a gyermekpornográfiára és egyéb illegális és káros tartalmakra, ugyanakkor tájékoztatják a gyermekeket, szülőket, pedagógusokat és döntéshozókat a problémákról és azok lehetséges kezeléséről.

Az utóbbi években a „biztonságosabb” helyett a „jobb” internet létrehozására került a hangsúly. Ezért idén a SID közös felelősségünkre fókuszál: mindannyiunk feladata, hogy az internetet egy jobb hellyé tegyük egymás számára. Ebben külön-külön mindenkinek szerepe van: gyerekeknek, fiataloknak, szülőknek, gondozóknak, pedagógusoknak, szociális munkásoknak, az ipar képviselőinek, döntéshozóknak és politikusoknak.

Ezért is lett 2014-ben a SID szlogenje: „A jobb internet közös ügyünk!”

Az Insafe hálózat minden évben számos kreatív anyagot készít, beleértve a szokásos SID videospotot és iskolai SID-csomagot. Ez utóbbi a Safer Internet Day weboldaláról (www.saferinternetday.org) letölthető. Az idei SID-spot a saferinternet.hu oldalon tekinthető meg.

A Safer Internet Day (SID) – Biztonságosabb Internet Nap hazai programjai:

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), az Európai Unió Safer Internet Program (SIP) hazai konzorciumvezetője a HP Magyarország támogatásával kerekasztal-beszélgetést szervezett erre a napra, amelyen az ipar képviselői, döntéshozók, pedagógusok, a sajtó, illetve a téma iránt érdeklődők vettek részt.

A SID budapesti sajtótájékoztatóján Gonda Gábor,a HP Magyarország Kft. vezérigazgatója, mint a  Gyermekmentő Szolgálat önkéntese köszöntötte a résztvevőket, és elmondta, hogy Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiája nevesítve tartalmazza az online gyermekvédelem elősegítését és a társadalom informatikai biztonságtudatosságának ügyét. Mint társadalmi felelősséggel bíró nagyvállalat, a HP Magyarországon is segíti az állami és a civil szervezetek munkáját a biztonságosabb és jobb internet megteremtésében.

A Magyar Kormány is különös figyelmet fordít a gyermekek egészséges fejlődését és ismeretszerzését segítő kibertér kialakítására. 2013 tavaszán elfogadta a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiát, amelyben hangsúlyos szerepet kap a gyermekek védelme, mind az alapértékek, mind az ellátandó feladatok között. E stratégia végrehajtására külön szervezetrendszert alakított ki a Miniszterelnökségen belül, létrehozva a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanácsot. A kormányzati és civil szereplők közti együttműködés kiépítésén és erősítésén alapuló többrétegű struktúra mindegyik szintjén megjelenik az online gyermekvédelem. Az államtitkári szintű Tanácshoz kapcsolódó, a nem-kormányzati felsővezetőket tömörítő Nemzeti Kiberbiztonsági Fórumba meghívást kapott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, az érintett minisztériumok és hatóságok, valamint a nem-kormányzati szereplők munkáját összefogó kiberbiztonsági munkacsoportok között külön gyermekvédelmi munkacsoport is megalakult 2013 decemberében, melyet a Gyermekmentő Szolgálat társelnöki pozícióban a Miniszterelnöki Hivatallal közösen vezet. A gyermekvédelmi munkacsoport kiemelten foglalkozik az oktatás-kutatás, a média-tudatosítás, valamint az online tartalomlevétellel és elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatos kérdésekkel. A kormányzati és nem-kormányzati résztvevők közös munkájának eredményeképp 2014 áprilisára fogadják el azt az akciótervet, amely az online gyermekvédelem terén szükséges civil, üzleti, tudományos és kormányzati lépéseket hangolja össze.

A Magyar Rendőrség is örömmel csatlakozott a „Biztonságosabb Internet Nap 2014” programhoz. Ezen a napon a Rendőrség mintegy 150 fős kiképzett állománya több mint 200 általános és középiskolában, körülbelül 400 tanórán tart olyan foglalkozást, ahol  a biztonságos internettel kapcsolatos kérdéseket és válaszokat fogalmaznak meg a diákokkal. Több rendőri bűnmegelőzési egység jelezte, hogy a kérdéssel akár több napon át, vagy az iskolák kérésére más napokon is foglalkoznak, van, ahol egyhetes sorozatot terveznek.

A Magyar Rendőrség már évek óta figyelemmel kíséri az interneten elkövetett cselekmények fiatalokra gyakorolt hatását. Erre leginkább az iskolákban nyílik lehetősége, ahol különböző tematikus iskolai programokon a bűnmegelőzési tanácsadók egyik feladata az internettel kapcsolatos prevenciós munka. A rendőrségi szakemberek tudatosítják a fiatal és a felnőtt korosztályban is, hogy az online elkövetett cselekmények is lehetnek bűncselekmények, vagy megvalósíthatnak szabálysértést. A fiataloknak tudniuk kell, hogy milyen hatása lehet netes életüknek saját magukra, barátaikra és családjukra.

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány – amely Magyarországon a Safer Internet Program helpline feladatait látja el – tapasztalatai szerint a fiatalok életük jelentős részét töltik a cyber térben, használva annak minden előnyét, ám sokszor védtelenek annak veszélyeivel szemben. Az online tér teljes anonimitást nyújt, nemcsak a gyerekeknek, fiataloknak, hanem a rosszakaratú felnőtteknek is. Ez a nagyfokú anonimitás és az internet kínálta aktivitások végtelensége hatalmas szabadságot jelent, mellyel lehet élni és visszaélni egyaránt. A tudatos védelem nagyban segítheti a gyerekeket, fiatalokat abban, hogy nagyobb biztonságban élhessenek az online tér adta lehetőségekkel. A Kék Vonalhoz beérkező hívásokból jól látható két fontos veszélyforrás:

  • a cyberbullying (kortársak online zaklatása) szoros összefüggést mutat az offline kortárs bántalmazással, ennek következtében a bántalmazott teljesen elszigetelődik, minden társas terében megalázottá, kiszolgáltatottá válik, így hatványozódik az öngyilkosság veszélye.
  • az online térben jelen lévő rosszakaratú felnőttek az anonimitás védelme alatt olyan kapcsolatokat alakíthatnak ki a fiatalokkal, amelyekben érzelmi kötéssel, később zsarolással szexuálisan kihasználhatják őket.

A megelőzés mellett nagy hangsúlyt kap a 116 111 Lelkisegély-Vonalon a már megélt traumák feldolgozása, ezért az alapítvány szorosan együttműködik a Biztonságosinternet Hotline-al a visszaélések megszüntetése érdekében, és támogatja az NGYSZ tudatosságnövelő tevékenységét.

A Biztonságosinternet Hotline 2013 közepe óta a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-n belül működik. Tavaly közel 1500 bejelentést kezelt, melyeknek 15%-a ténylegesen tiltott pornográf tartalom volt, ebből több mint 30 eset magyar vonatkozású volt. Valamennyi tartalmat a rendőrség és a tartalomszolgáltatók közreműködésével sikeresen eltávolítottak. A gyermek pornográf tartalmak eltávolításán kívül a Biztonságosinternet Hotline nagy hangsúlyt fektet a bejelentők objektív tájékoztatására a különböző jogi lehetőségekkel kapcsolatban, illetve segítséget nyújt olyan esetekben, ahol nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül jelentősen le tudja rövidíteni a káros tartalmak eltávolításának idejét. A közösségi oldalakon tavaly is előkelő helyezést értek el a különféle visszaélések, jellemzően a zaklatás és a zsarolás, illetve a hamis profilokkal való visszaélés. A Biztonságosinternet Hotline szoros együttműködésben dolgozik a Kék-Vonal Helpline-nal, illetve  népszerűsíti az NGYSZ tudatosító tevékenységét.

A Magyar Kiváló Online Gyermektartalom Díj kiosztására szintén ezen a napon került sor.

A 2013-ban immár második alkalommal meghirdetett verseny célkitűzése a 6-12 év közötti korosztályt megcélzó minőségi online tartalmak előállítása, valamint olyan értékes tartalomfejlesztések ösztönzése, amelyek a gyermekek javát szolgálják (oktatják, tájékoztatják őket, fejlesztik a kreativitásukat stb.).

Valamennyi résztvevő országban a versenyre négy kategóriában lehetett nevezni: felnőtt (szakmabeli és nem szakmabeli), illetve ifjúsági (egyéni és csoportos) kategóriában.

A zsűri tagjai:

 

Dr. Vass Ágnes, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács tag, a zsűri elnöke

Cseh Gabriella, a Facebook kelet-közép-európai szabályozási vezetője

Dr. Krasznay Csaba, a HP IT biztonságtechnikai szakértője

Pelles Péter, UX specialista

Ságvári Bence szociológus, az internet, média és telekommunikáció területén kutatással és tanácsadással foglalkozó ITHAKA Kft. ügyvezetője

Teasdale Harold, a Symantec Magyarország területi igazgatója

A zsűri döntése alapján a Magyar Kiváló Online Gyermektartalom 2013 Díjban az alábbi honlapok részesültek:

Szakmabeli indulók (akik hivatásszerűen hoznak létre online tartalmakat):

 

1. Traff Park (traff.hu)

2. Okos doboz (okosdoboz.hu)

3. Rókalandozó (rokalandozo.hu)

Különdíj a legjobb gyermekvédelmi tartalomnak: Unicef Helpapp (unicef.hu/helpapp/)

Nem szakmabeli indulók:

 

1. Ludbriko (ludbriko.hu)

2. Versike (versike.hu)

3. Momó Rádió (momoradio.hu)

A zsűri elnökeként dr. Vass Ágnes az eredményhirdetést megelőzően összefoglaló beszédében kihangsúlyozta, hogy „a felelős szerkesztői magatartás elengedhetetlen kötelessége és át nem ruházható felelőssége minden online tartalomszolgáltatónak. Gyermekeink káros tartalmaktól való védelme viszont csak akkor lehet eredményes, ha kreatívan kíváncsiságot ébresztő, ízléses grafikába csomagolt, értékes és értékteremtő tartalmat kínálunk cserébe”. Ennek felelnek meg a most díjazott honlapok, amelyeket értékeléskor három fő szempont szerint vizsgálta a zsűri: a célcsoport és a korosztályi jellegzetességek, a vonzó tartalom és a felhasználhatóság szerint. Vass Ágnes elmondta, hogy gyakorló anyukaként is gyermekével együtt tesztelte ezen szempontoknak való megfelelést, és szívesen ajánlja szülőknek a honlapok használatát.

Az idei verseny nagy sikere, hogy a nem szakmabeli első helyezett Ludbriko, akit a hazai díjazottak közül a Gyermekmentő Szolgálat küldött tovább, az összeurópai versenyen a 2. helyezett lett. Büszkék vagyunk rájuk, és ezúton is gratulálunk nekik. A díj átadására rendezvényünkkel egy időben, Brüsszelben került sor, ünnepélyes keretek között.

ludbriko.hu általános iskolásoknak szóló építészeti és dizájnoldal. Célja, hogy olvasóit megismertesse az építészettel, épített környezetünkkel, mindezt élményszerűen, színes történetek, érdekesség és sok játék segítségével  A ludbriko.hu szlogenje: Épületes szórakozás. Ebben a szellemben kínál szórakoztató, tartalmas és biztonságos lehetőséget internetező gyermekek számára az oldal alapítója és szerkesztője, Gődény Évaépítészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök.

A díjakat dr. Vass Ágnes, az NMHH Médiatanács tagja, a zsűri elnöke, és György László, a Symantec magyarországi képviseletének vezetője adta át.

György Lászlóa Symantec magyarországi képviseletének vezetője szintén gratulált a nyerteseknek, és elmondta, hogy az Eurobarometer kutatások (Special Eurobarometer 404 – Cyber Security report) szerint Magyarországon a kiberbiztonsági tudatosság szintje a fele az európai uniós átlagénak.  A gyakorlatban is kevesebbet teszünk a biztonságos internetezésért, bár hazánkban az utóbbi években jó irányú változások figyelhetők meg.  A fiatalabb generációk kiemelkedő fogékonysága is megerősíti, hogy érdemes támogatni az ifjúságot felvértező kezdeményezéseket, amelyek az említett területeken nagyban segítik a felzárkózást. Ezért jelentős a Safer Internet Program kezdeményezése, és ezért kelthet joggal reményt a jövőre nézve.

Az MTVA idén csatlakozott először a SID kampányhoz: az M2 Hetedhét Gyerekhíradója február 10. és 14. között a biztonságosabb internet használatával foglalkozik, és hasznos tanácsokat ad szülőknek, gyerekeknek és tanároknak. A Petőfi Rádión február 11-én a SID kapcsán óránként hasznos információkat osztanak meg a hallgatókkal.

A program népszerűsítésére elkészült SID tévéspotot az MTVA és a UPC Magyarország  kábelcsatornáin sugározzák.

A legjobb gyermekvédelmi tartalomnak járó különdíjat Lencsó Rita, az MTVA kommunikációs igazgatója adta át, aki elmondta, hogy a közmédia kiemelten kezeli a gyermekvédelem ügyét. A 2012 decemberében indított M2 gyerekcsatornáján számos olyan tartalmú anyagot sugároz a gyermek korosztálynak, mely játszva tanítja a biztonságos internethasználatot. Az MTVA több stratégiai együttműködési megállapodást kötött állami és társadalmi szervezetekkel, melyekkel együttműködve dolgozik, hogy a gyermekek jogai jobban érvényesülhessenek, és hogy a modern technika eszközeit is biztonságosan tudják használni. Az M2 nagyon gyorsan piacvezetővé vált a tematikus csatornák között, erőszakmentes tartalmai miatt nem csak hazánkban, de - ahogy nemzetközi díjai is mutatják - Európában is egyre népszerűbb és elismertebb. Nagy öröm számukra, hogy a Gyermekmentő Szolgálattal közösen együtt népszerűsíthetik ezt a napot.

Szilágyi Bernadette, a Microsoft programmenedzsere - aki elkötelezett oktatói tevékenységéért, a számítástechnika népszerűsítésért, a civil szervezetek munkájának segítéséért Tarján-emlékérmet kapott - elmondta, hogy a Microsoft a jövő zálogaként tekint a fiatalokra. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint YouthSpark nevű programja, amelyen keresztül világszerte rengeteg különféle rendezvényt és tréninget szerveznek, illetve számos további egyéb lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára, hogy közelebb kerülhessenek céljaik eléréséhez, álmaik megvalósításához. A Microsoft YouthSpark programjának alapvető része a biztonságosabb internethasználat oktatása és terjesztése. A programban részt vevő önkéntes fiatalok, illetve Microsoft-dolgozók közreműködésével évente 40000-nél is több embernek nyújtanak tájékoztatást és képzést a biztonságosabb internethasználat alapjairól, mindenféle külön ellenszolgáltatás nélkül. Iskolákban, civil központokban, művelődési házakban és a saját székházukban is tartanak előadásokat az érdeklődőknek, és az internetet is felhasználják a tájékoztatásra.

A kerekasztal-beszélgetésen részt vevő Szűcs László, a UPC kommunikációs igazgatója kifejtette, hogy a UPC és anyavállalata,a Liberty Global 2006 óta kiemelt nemzetközi partnere a Biztonságosabb Internet Napjának. A vállalat szorosan együttműködik az Insafe anyaszervezetével, a European Schoolnettel, amellyel közösen dolgozta ki az idén debütáló két új kezdeményezését is.

A magyarul is elérhető eSafety Label (www.esafetylabel.eu) online iskolai akkreditációs rendszer adatokat és tanácsokat biztosít ahhoz, hogy az iskolák és a tanárok felkészülhessenek az IKT eszközök készség szintű használatára, ellenőrizhessék felkészültségüket és akkreditálhassák is azt az eBiztonsági Címkével.  A Web We Want (Internet, ahogy mi szeretnénk), 13-16 éveseknek szóló kézikönyv segítségével pedig a diákok tesztelhetik képességeiket, többet tudhatnak meg online jogaikról és tudatosabb döntéseket hozhatnak internetes tevékenységeikben.

Emellett a UPC Magyarország kezdeményezésére és fő támogatásával elkészült és hamarosan elindul egy egyedülálló új weboldal is, Otthon a neten címmel, amely a legkisebbeket ismerteti meg az internet színes világával. Az oldalra feltöltött kisfilmekben gyermekek mesélnek egymásnak online tapasztalataikról, és adnak egymásnak jó tanácsokat.

A kezdeményezések elterjesztésében a UPC együtt kíván működni a hazai Safer Internet Program konzorciummal, mondta Szűcs László, a UPC kommunikációs igazgatója.

Csapó Noémi, a Magyar Telekom képviseletében az alábbit fűzte hozzá a rendezvényen:

„A Telekom elkötelezett a gyermekek biztonságosabb internetezése mellett, melyhez számos eszközt, megoldást kínál. Felelős szolgáltatóként rendszeres képzéseket szervez, tematikus honlapján biztonsági tanácsokat, tippeket, eszközöket oszt meg a szülőkkel, pedagógusokkal, gyerekekkel. A Telekom támogatásával megvalósuló Mobilsuli programban a vállalat önkéntesei oktatják az általános iskolásokat biztonságos mobil- és internethasználatra. A program tavaly elnyerte „Az év vállalati önkéntes programja” díjat.”

A rendezők hazai intézményeket, játékszakértőket, gyermekvédelmi szakembereket, webes biztonsági szakembereket, úgynevezett stakeholdereket (távközlők, internetszolgáltatók, non-profit szövetségek, multinacionális cégek képviselői, tanárok stb.) is meghívtak az eseményre.

Pethő Zsófia 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

PR munkatárs 
telefon: +36 1 475 7027, +36 30 436 37 67 
e-mail: petho@gyermekmento.hu

Borsi Zsuzsanna 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

Safer Internet Program koordinátora 
telefon: +36 1 475 7017, +36 70 70 80 574 
e-mail: borsi@gyermekmento.hu

Rövid háttér információ a Safer Internet Plus (SIP) programról:

A „Safer Internet Program” (Biztonságosabb Internet Program) az Európai Unió által közvetítettértékrenddel összhangban az internet és az új online technológiák használatának biztonságosabbá tételét szolgálja, különösen a gyermekek számára, illetve a jogellenes, valamint a káros tartalom elleni küzdelem hatékonyságát is biztosítja. A magyarországi konzorcium a gyermekek, szülők, tanárok és a döntéshozók felvilágosítását tűzte ki célul.

  • Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat: konzorcium-vezető, awareness centre, www.gyermekmento.hu

  • Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány: internet helpline, segélyvonal és online tanácsadás gyerekeknek, www.kek-vonal.hu

  • NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.: a káros, illegális és jogsértő tartalmak bejelentésére szolgáló Biztonságosinternet Hotline üzemeltetője, www.biztonsagosinternet.hu

Az Insafe-ről és az INHOPE-ról:

Az Insafe és az INHOPE az Európai Bizottság Safer Internet Programjának keretében együttműködik az internet és a mobil eszközök használatának – különösen a gyermekek, fiatalok, családok számára történő biztonságosabbá tétele, valamint a jogellenes tartalmak azonosítása és eltávolítása érdekében.

Az Insafe vagy az INHOPE weboldalait közvetlenül is elérheti (Insafe: www.saferinternet.org és INHOPE: www.inhope.org).

Forrás: www.saferinternet.hu