Digitális készségfejlesztés

Miről is van szó?

A munkaerőpiac szüntelenül fejlődik. Folyamatosan változik az is, milyen készségekre, kompetenciákra és képesítésekre van szükségük az embereknek ahhoz, hogy boldoguljanak az életben. A változásokhoz azok tudnak alkalmazkodni, akik birtokában vannak az ún. alapkészségeknek, köztük az írni és olvasni tudás képességének, a számolási készségnek, a digitális készségeknek valamint a legalapvetőbb tudományos és műszaki, illetve idegen nyelvi ismereteknek .

Az ún. transzverzális készségek segítenek abban, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak a gyorsan változó és váratlanul jelentkező munkaerő-piaci kihívásokhoz, és ha úgy hozza a sors, karriert tudjanak váltani. A vállalkozói készségek elsősorban a fiatalok foglalkoztathatóságát javítják, és elősegítik, hogy új cégek jöjjenek létre.

Világosabb képet kell alkotnunk arról, milyen készségekre, kompetenciákra és képesítésekre van kereslet a munkaerőpiacokon, és ennek a tudásnak a birtokában gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a készségek, kompetenciák és képesítések nagyobb körben rendelkezésre álljanak. Meg kell előzni a készséghiány és a strukturális munkaerőhiány kialakulását. Ebből a szempontból elengedhetetlen, hogy a munkáltatók és az oktatási-képzési ágazatban dolgozók között hatékony kommunikáció jöjjön létre.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Készségfejlesztést célzó európai kezdeményezések:

  • Gondoljuk újra az oktatást : a kezdeményezés keretében az EU konkrét iránymutatással szolgál a tagállamok számára azt illetően, hogyan tudnak készségfejlesztést célzó beruházások révén jobb társadalmi-gazdasági eredményeket elérni.
  • Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlásban az EU azt szorgalmazza, hogy az uniós országok mindenki és minden korosztály számára lehetővé tegyék a kulcskompetenciák elsajátítását.
  • Az ún. digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíció több érdekelt felet tömörítő partnerség, melynek célja, hogy felszámolja a digitális készségek terén tapasztalható hiányosságokat, és elősegítse, hogy sikerüljön megfelelően képzett munkavállalókat találni a több ezer betöltetlen ikt-álláshelyre.
  • A „Vállalkozás 2020” cselekvési terv határozott intézkedéseket vázol fel annak érdekében, hogy Európa képes legyen maradéktalanul kibontakoztatni a helyi vállalkozói potenciált, eltávolítani a vállalkozói tevékenységet hátráltató akadályokat, és forradalmasítani a vállalkozói kultúrát.

A már megszerzett készségek hasznosítását célzó európai kezdeményezések:

  • Az ESCO betűszó a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását jelöli. A rendszer szabványos terminológiát vezet be 25 európai nyelven az EU munkaerőpiacán keresett, oktatási és képzési szempontból releváns készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások kategóriáinak meghatározására.
  • Az uniós „készségkörkép” elnevezésű online eszköz a készségek elemzését és jövőbeli alakulásuk előrejelzését segíti európai és tagállami szinten.Az információs portál hozzáférést biztosít olyan adatokhoz, amelyek a készségkereslet és -kínálat terén érvényesülő tendenciákról szolgálnak felvilágosítással az egyes foglalkozások és ágazatok vonatkozásában, uniós és tagállami szinten egyaránt.

Melyek a soron következő lépések?

  • Az ESCO folyamatos hozzáigazítása a munkaerőpiac, az oktatás és a képzés terén végbemenő változásokhoz
  • Az ESCO alkalmazása a Europass önéletrajz , az uniós „készségkörkép” és az EURES vonatkozásában
  • A készségkereslet és -kínálat alakulásának folyamatos nyomon követése (uniós „készségkörkép”)

Forrás: ec.europa.eu

Nyomtatás