Digitális menetrend: a gyermekbarát, biztonságos internet új európai stratégiája

Brüsszel, 2012. május 2. – A Bizottság stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy a gyerekek szert tehessenek mindazokra a digitális jártasságokra és eszközökre, amelyek révén akadálytalanul és biztonságosan mozoghatnak digitalizált világunkban. Az internet hajnalán még nem sejthettük, hogy pár évvel később a gyerekek 75%-a fogja használni, egyharmaduk ráadásul mobiltelefonról.

Az új stratégia az interaktív, kreatív és oktatási célú online tartalmak piacának kiépítésére irányul, partnerként bevonva az Európai Bizottságot, a tagállamokat, a mobilhálózat-üzemeltetőket, a mobiltelefon-gyártókat és a közösségi hálózatépítő weboldalak működtetőit.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Minél több gyerek fér hozzá az internethez, annál jobb. A gyerekeknek viszont egyszerű, átlátható és egységes internetes eszközökre, valamint ezen eszközök használata terén megfelelő ismeretekre és jártasságra van szükségük. Kezdeményezésünk egyesít minden érdekeltet a célból, hogy színvonalas tartalmak, szolgáltatások és nagyobb fokú biztonság révén a gyerekek csakis az előnyeit tapasztalhassák meg az internetnek.”

Viviane Reding, a Bizottság alelnöke és uniós jogérvényesülési biztos szerint: „Az internet teret ad a gyerekeknek és a tizenéveseknek a kreativitásra és a szabad önkifejezésre. Mivel az internetet alkotóik eredetileg felnőtteknek, nem pedig gyerekeknek szánták, a mi feladatunk gondoskodni a gyermek felhasználók online biztonságáról. A Bizottság új stratégiája hozzájárul a gyermekek jogainak védelméhez, s ezen belül az erőszakkal szembeni védelemhez való jog érvényesítéséhez. Ésszerű elvekre épül, amelyek révén az internet a gyermekek sajátos igényeihez igazítható.”
Cecilia Malmström, az Európai Bizottság uniós belügyekért felelős tagja hozzátette: „Digitális korban élünk, az interneten pedig éppen a legifjabb generáció a legaktívabb. Azonban hiába mozognak otthonosan a fiatalok a neten, ugyanúgy ki vannak téve az online veszélyeknek. Szülőként minden helyzetben, így a világhálón is felelősek vagyunk biztonságukért. A kiberbűnözés, különösen pedig a szexuális kizsákmányolásnak és a gyermekek szexuális zaklatását bemutató tartalom terjesztésének iszonyatos bűntette elleni harc érdekében mind uniós, mind pedig nemzetközi szinten szorosabb együttműködésre van szükség.”

Mivel az egyes tagállamokban a szabályozás más és más, a gyerekek online védelme és felkészültsége is eltér. Emiatt a vállalkozásoknak sem könnyű uniós szinten gyermekbarát szolgáltatásokat és termékeket piacra dobni. Ezen akadályok leküzdése érdekében a Bizottság felvázolt egy sor, különféle eszközökkel (többek között az ágazat önszabályozása révén) végrehajtható intézkedést, amely minden bizonnyal rugalmas és gyors megoldásokat eredményez majd e téren. A gyermekeink internetes biztonságáért létrejött koalícióhoz (lásd IP/11/1485) hasonló fórumokon belüli együttműködés létfontosságú e folyamat szempontjából. A fellépések négy fő célkitűzés köré csoportosulnak:

  • A gyermekeknek szóló kreatív és oktatási célú online tartalmak előállításának, valamint az életkori sajátosságoknak megfelelő tartalmakhoz hozzáférést biztosító platformok kifejlesztésének az ösztönzése;
  • A digitális tudás, a médiaműveltség és a felelősségtudatos internethasználat fejlesztése érdekében az online biztonsággal kapcsolatos ismeretek nagyobb fokú tudatosítása és szélesebb körű oktatása az EU összes iskolájában;
  • Biztonságos online környezet teremtése a gyermekek számára, amelyben szülő és gyerek egyaránt fel van vértezve a védelemhez szükséges eszközökkel, köztük a káros tartalmak és viselkedésformák bejelentésének egyszerűen használható mechanizmusaival, a gyermekek életkorának megfelelő, átlátható alapértelmezett adatvédelmi beállításokkal és felhasználóbarát szülői felügyeleti eszközökkel;
  • A gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló online tartalmak elleni küzdelemben a rendőrségi nyomozások során használható műszaki újítások alkalmazásának és az ezzel kapcsolatos kutatásnak az előmozdítása.


Előzmények

A gyermekek internetes biztonságának megteremtése az európai digitális menetrend egyik kiemelt kötelezettségvállalása (további általános információk az európai digitális menetrendről: IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200).

Noha az internet eredetileg nem gyermekek számára készült, a felhasználók manapság egyre fiatalabbak. 10-ből 4 gyerek saját bevallása szerint már megtapasztalta az internet kockázatait, azaz például ki volt téve internetes zaklatásnak, kapott már más felhasználóktól anorexiára vagy önkárosításra bíztató tartalmakat, illetve előfordult, hogy mások visszaéltek személyes adataival. Jóllehet becslések szerint 2015-re az állások 90 %-ában valamennyi ágazatban szükség lesz számítástechnikai készségekre, az európai fiatalok csupán 25 %-a érzi magát „magas szintű” internetes alapkészségek birtokában (képes telefonbeszélgetések lebonyolítására az interneten, weboldalak létrehozására, fájlcserélő alkalmazások használatára).

A gyermekek igényeire épülő kereslet számos üzleti lehetőséget is teremt. A digitális tartalmak piacának volumene a várakozások szerint ebben az évben világszinten eléri majd a 113 milliárd eurót. A mobilalkalmazások piaca jelenleg 5 milliárd eurót képvisel, és 2015-re – főként a játékoknak és a világszinten 5 milliárd mobilkészüléknek köszönhetően – várhatóan 27 milliárd euróra nő majd. A gyermekek által előszeretettel használt táblagépek, okostelefonok és laptopok térhódításával a kisgyermekeket és a tizenéveseket célzó interaktív, kreatív és oktatási célú online tartalmak jelentős potenciális piaccal rendelkeznek.

A stratégiában körvonalazott intézkedések az e területen jelenleg is zajló uniós fellépésekre építenek. A káros tartalmak és viselkedésformák bejelentésére szolgáló, a gyerekek, szülők és tanárok által egyszerűen használható mechanizmusok jól kiegészítik majd például az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116-os forróvonalat (lásd: IP/07/188) és a számítógépes bűnözés elleni küzdelem európai központján belül működő nemzeti figyelmeztető platformok jövőbeni hálózatát (lásd: IP/12/317).

A gyermekeink internetes biztonságáért létrejött koalíció 2011 decemberében kezdte meg működését, a következő évre kidolgozva saját munkatervét (IP/11/1485). A koalíció munkájának értékelésére először ezen a nyáron fog sor kerülni. A Bizottság 2011 februárjában ütemtervet terjesztett elő annak érdekében, hogy az EU Alapjogi Chartájába foglalt elvek gyakorlati megvalósítása révén megerősítse a gyermekek jogait (IP/11/156). Az ütemterv számos konkrét intézkedést tartalmaz, amelyek révén az Unió hozzáadott értéket biztosíthat a gyermekek jólétét és biztonságát szolgáló szakpolitikák számára, többek között a gyermekbarát igazságszolgáltatás elősegítése, a gyermekek jogaikról való megfelelőbb tájékoztatása, valamint az internet biztonságosabbá tétele terén.

Hasznos linkek:

A közlemény teljes szövege:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Biztonságosabb internet:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Lakossági összefoglaló:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

A digitális menetrend internetes oldala

Neelie Kroes honlapja

Kövesse Neelie Kroes bejegyzéseit a Twitteren

Twitter témakör: #betterinternet4kids

További információ: europa.eu

Nyomtatás