Új OECD tanulmány jelent meg az IKT használat és a tanulmányi eredmények összefüggéséről (2010. április)

Új OECD tanulmány jelent meg az IKT használat és a tanulmányi eredmények összefüggéséről a PISA jelentések alapján. A „Megütik-e a mércét az új évezred diákjai?” című tanulmány azt elemzi, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a technológiába történő befektetések az oktatás eredményeihez.

A tanulmány főbb megállapításai:

  • A tanulmányban kimutatták, hogy manapság már minden OECD országban tanuló 15 éves diák használt és ismeri a számítógépet (99%) nemtől és szociális háttértől függetlenül.
  • A számítógép otthoni használatának gyakorisága azonban nem egyenlő az iskolai alkalmazás gyakoriságával.
  • Az iskolai IKT eszközökbe történt nagyarányú befektetések ellenére még mindig több diákra jut egy számítógép az iskolákban. Az OECD országok átlaga: 5 diákra 1 számítógép jut a közoktatásban.
  • A digitális médiát egyre inkább használják, mint oktatási forrást, de az országok között eltérő a használatuk gyakorisága.
  • A számítógép használata elsősorban az Internethez és a szórakozáshoz kötődik. A diákoknak több mint 60%-a gyakran használja a számítógépet e-mailezésre vagy csetelésre (69%), vagy Interneten történő böngészésre (61%). Több mint 50%-uk használja zeneletöltésre (58%), játékokra (54%) és viszonylag alacsony azoknak a száma, akik szoftvereket töltenek le (42%) vagy egy online tanulócsoporton belül dolgoznak együtt (37%).
  • Nagy különbségek vannak azonban a tanulók szabadidejében, illetve az iskolában történő számítógép használatában a diákok szociális háttere, illetve nemek szerinti eloszlásban. A jobb anyagi körülmények között élő tanulók, akiknek otthon is van számítógépük, kétszer olyan gyakran használják a számítógépet internetezésre vagy szórakozásra, mint programok és szoftverek használatára. Ez azért fontos adat, mert megerősíti azt a feltevést, hogy a digitális média iskolában történő használata csökkenteni tudná a digitális vízválasztót.
  • A tanulmány egyik legmeglepőbb megállapítása, hogy a digitális szakadék az oktatásban meghaladta a technológiához való hozzáférés problémáját. Majdnem az összes OECD országban számítógépekkel felszerelt iskolákba járnak a diákok és ezek 88%-ában Internet-csatlakozás is van. A digitális vízválasztó új formája ma már abban a különbségben keresendő, hogy rendelkeznek-e a diákok a szükséges kompetenciákkal vagy sem. Ezek a kompetenciák és képességek is szoros összefüggésben vannak a tanulók gazdasági, kulturális és szociális tőkéjével.


A tanulmány hangsúlyozza, hogy ezek az eredmények a politikai döntéshozók és a gyakorlat számára is fontosak lehetnek. A kormányzatoknak hangsúlyozniuk kellene azt, hogy a számítógép használata fontos a diákok oktatásában és arra kellene ösztönözniük a tanárokat és iskolákat, hogy növeljék annak gyakoriságát. Ehhez természetesen tanártovábbképzésekre is szükség van, hogy a pedagógusok is elsajátíthassák a szükséges kompetenciákat. A folyamatba a szülőket is szükséges bevonni, mert ők a diákok otthoni számítógép használatát tudják irányítani, különös tekintettel a biztonságos Internet-használatra.

A fejlődéshez egyértelműen meg kell határozni a 21. század tudásalapú társadalmában elvárt alapvető kompetenciákat és készségeket, úgy, mint a szelekció, adatgyűjtés, integráció, elemzés és a tudás megosztása az internetes közösségi hálózatokon. Ezen kompetenciák nagy része természetesen az IKT eszközök alkalmazásához kötődik.

Amennyiben a tanárok valóban elkötelezik magukat a 21. századi kompetenciák irányában, ez a változás magától értetődően meg fog történni, és csakis ilyen körülmények között fog erősödni a kapcsolat az IKT használat és a tanulmányi eredmények között.

Nyomtatás