Pedagógusigazolvány tájékoztató

A pedagógusigazolványra jogosultak körét az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 23. § a) – c) pontja határozza meg.

23. § Pedagógusigazolványra jogosult
a) az Nktv. 63. § (3) bekezdésében és 65. § (9) bekezdésében meghatározott munkakört betöltő,
b) az Nktv. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményben pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott,
c) az a) vagy b) pontban meghatározott munkakörből korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba helyezett személy."

A NEK specifikációja szerint kiadott, chippel ellátott új típusú pedagógusigazolvány jelenleg nem igényelhető. A pedagógusigazolványra jogosultak számára az oktatási intézménynek lehetősége van pedagógusigazolvány helyett kiadható Igazolás kiállítására, mely 180 napig érvényes. A kiállított Igazolással a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények vehetők igénybe.

A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. § határozza meg.

24. § A pedagógusigazolvány
a) az Nktv. 63. § (1) bekezdés j) pontjában szabályozott kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,
b) a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot igazolja."

Nyomtatás