Érettségi vizsgatárgyak

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

Hatályos 2016. december 31-éig.

Figyelem! A vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 2017. január 1-jével módosul. A módosított rendelet szövegét a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények oldalról érheti el.

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló – többször módosított – 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 2. §-ában foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet mellékleteként kiadom a középiskolai érettségi vizsgák részletes vizsgakövetelményeit.

(2) Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit.

(3) Az egyes vizsgatárgyak vizsgaleírása – külön a középszinten, illetve külön az emelt szinten tehető érettségi vizsgára – tartalmazza

a) az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől,

b) azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése alapján az iskolának kell gondoskodnia,

c) több vizsgarész esetén – a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján – az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.

1/A. § A vizsgabizottságot működtető intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2005-ben szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni.

 

Vizsgatárgy Részletes
vizsgakövetelmények
A vizsga leírása
Angol célnyelvi civilizáció (változik 2017.01.01-től) ang_cel_civ_vk.pdf ang_cel_civ_vl.pdf
Angol nyelv (változik 2017.01.01-től) angol_nyelv_vk.pdf angol_nyelv_vl.pdf
Belügyi rendészeti ismeretek (változik 2017.01.01-től) bel_ren_ism_vk.pdf bel_ren_ism_vl.pdf
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete bib_hit_gyul_vk.pdf bib_hit_gyul_vl.pdf
Biológia (változik 2017.01.01-től) bio_vk.pdf bio_vl.pdf
Cigány kisebbségi népismeret (változik 2017.01.01-től) cig_kis_nepism_vk.pdf cig_kis_nepism_vl.pdf
Dráma (változik 2017.01.01-től) drama_vk.pdf drama_vl.pdf
Egészségügyi alapismeretek egeszs_alapism_vk.pdf egeszs_alapism_vl.pdf
Elektronikai alapismeretek elektr_alapism_vk.pdf elektr_alapism_vl.pdf
Élelmiszeripari alapismeretek elelm_alapism_vk.pdf elelm_alapism_vl.pdf
Élő idegen nyelv (változik 2017.01.01-től) elo_id_nyelv_vk.pdf elo_id_nyelv_vl.pdf
Ember- és társadalomismeret, etika (változik 2017.01.01-től) emb_tar_eti_vk.pdf emb_tar_eti_vl.pdf
Emberismeret és etika (változik 2017.01.01-től) emb_eti_vk.pdf emb_eti_vl.pdf
Ének-zene (változik 2017.01.01-től) enek_zene_vk.pdf enek_zene_vl.pdf
Építészeti és építési alapismeretek epit_alapism_vk.pdf epit_alapism_vl.pdf
Evangélikus hittan evang_hittan_vk.pdf evang_hittan_vl.pdf
Faipari alapismeretek faip_alapism_vk.pdf faip_alapism_vl.pdf
Filozófia (változik 2017.01.01-től) filozofia_vk.pdf filozofia_vl.pdf
Fizika (változik 2017.01.01-től) fizika_vk.pdf fizika_vl.pdf
Földrajz (változik 2017.01.01-től) foldrajz_vk.pdf foldrajz_vl.pdf
Francia nyelv (változik 2017.01.01-től) francia_nyelv_vk.pdf francia_nyelv_vl.pdf
Francia célnyelvi civilizáció (változik 2017.01.01-től) fra_cel_civ_vk.pdf fra_cel_civ_vl.pdf
Gazdasági ismeretek gazd_ism_vk.pdf gazd_ism_vl.pdf
Gépészeti alapismeretek gep_alapism_vk.pdf gep_alapism_vl.pdf
Horvát népismeret (változik 2017.01.01-től) horv_nepism_vk.pdf horv_nepism_vl.pdf
Horvát nyelv és irodalom (változik 2017.01.01-től) horv_nyelv_irod_vk.pdf horv_nyelv_irod_vl.pdf
Informatika (változik 2017.01.01-től) informatika_vk.pdf informatika_vl.pdf
Informatikai alapismeretek info_alapism_vk.pdf info_alapism_vl.pdf
Judaisztika judaisztika_vk.pdf judaisztika_vl.pdf
Katolikus hittan kat_hittan_vk.pdf kat_hittan_vl.pdf
Katonai alapismeretek (változik 2017.01.01-től) kat_alapism_vk.pdf kat_alapism_vl.pdf
Kémia (változik 2017.01.01-től) kemia_vk.pdf kemia_vl.pdf
Kereskedelmi és marketing alapismeretek kermark_alapism_vk.pdf kermark_alapism_vl.pdf
Könnyűipari alapismeretek konnyuip_alapism_vk.pdf konnyuip_alapism_vl.pdf
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek kor_viz_alapism_vk.pdf kor_viz_alapism_vl.pdf
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) koz_alapism_elm_vk.pdf koz_alapism_elm_vl.pdf
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) koz_alapism_uzl_vk.pdf koz_alapism_uzl_vl.pdf
Közlekedési alapismeretek (közlekedés-technika) kozl_alapism_tech_vk.pdf kozl_alapism_tech_vl.pdf
Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) kozl_alapism_uzemv_vk.pdf kozl_alapism_uzemv_vl.pdf
Latin nyelv (változik 2017.01.01-től) latin_nyelv_vk.pdf latin_nyelv_vl.pdf
Magyar nyelv és irodalom (változik 2017.01.01-től) magy_nyelv_irod_vk.pdf magy_nyelv_irod_vl.pdf
Matematika (változik 2017.01.01-től) matematika_vk.pdf matematika_vl.pdf
Mezőgazdasági alapismeretek mezog_alapism_vk.pdf mezog_alapism_vl.pdf
Mozgóképkultúra és médiaismeret (változik 2017.01.01-től) mozg_mediaism_vk.pdf mozg_mediaism_vl.pdf
Művelődési és kommunikációs alapismeretek muvel_komm_alapism_vk.pdf muvel_komm_alapism_vl.pdf
Művészettörténet muveszettortenet_vk.pdf muveszettortenet_vl.pdf
Német célnyelvi civilizáció (változik 2017.01.01-től) nem_cel_civ_vk.pdf nem_cel_civ_vl.pdf
Német nemzetiségi népismeret (változik 2017.01.01-től) nem_nemz_nepism_vk.pdf nem_nemz_nepism_vl.pdf
Német nemzetiségi nyelv és irodalom (változik 2017.01.01-től) nem_nemz_nyelv_irod_vk.pdf nem_nemz_nyelv_irod_vl.pdf
Német nyelv (változik 2017.01.01-től) nemet_nyelv_vk.pdf nemet_nyelv_vl.pdf
Népművészet nepmuveszet_vk.pdf nepmuveszet_vl.pdf
Nyomdaipari alapismeretek nyomd_alapism_vk.pdf nyomd_alapism_vl.pdf
Oktatási alapismeretek okt_alapism_vk.pdf okt_alapism_vl.pdf
Olasz célnyelvi civilizáció (változik 2017.01.01-től) ol_cel_civ_vk.pdf ol_cel_civ_vl.pdf
Olasz nyelv (változik 2017.01.01-től) olasz_nyelv_vk.pdf olasz_nyelv_vl.pdf
Orosz célnyelvi civilizáció (változik 2017.01.01-től) or_cel_civ_vk.pdf or_cel_civ_vl.pdf
Orosz nyelv (változik 2017.01.01-től) orosz_nyelv_vk.pdf orosz_nyelv_vl.pdf
Pszichológia (változik 2017.01.01-től) pszichologia_vk.pdf pszichologia _vl.pdf
Rajz és vizuális kultúra (változik 2017.01.01-től) rajz_vizu_kult_vk.pdf rajz_vizu_kult_vl.pdf
Református hittan (változik 2017.01.01-től)
ref_hittan_vk.pdf ref_hittan_vl.pdf
Rendészeti alapismeretek rend_alapism_vk.pdf rend_alapism_vl.pdf
Román népismeret (változik 2017.01.01-től) roman_nepism_vk.pdf roman_nepism_vl.pdf
Román nyelv és irodalom (változik 2017.01.01-től) roman_nyelv_irod_vk.pdf roman_nyelv_irod_vl.pdf
Spanyol célnyelvi civilizáció spa_cel_civ_vk.pdf spa_cel_civ_vl.pdf
Spanyol nyelv (változik 2017.01.01-től) spanyol_nyelv_vk.pdf spanyol_nyelv_vl.pdf
Szerb népismeret (változik 2017.01.01-től) szerb_nepism_vk.pdf szerb_nepism_vl.pdf
Szerb nyelv és irodalom (változik 2017.01.01-től) szerb_nyelv_irod_vk.pdf szerb_nyelv_irod_vl.pdf
Szlovák célnyelvi civilizáció (változik 2017.01.01-től) szlovak_cel_civ_vk.pdf szlovak_cel_civ_vl.pdf
Szlovák népismeret (változik 2017.01.01-től) szlovak_nepism_vk.pdf szlovak_nepism_vl.pdf
Szlovák nyelv és irodalom (változik 2017.01.01-től) szlovak_nyelv_irod_vk.pdf szlovak_nyelv_irod_vl.pdf
Szlovén népismeret (változik 2017.01.01-től) szloven_nepism_vk.pdf szloven_nepism_vl.pdf
Szociális alapismeretek szoc_alapism_vk.pdf szoc_alapism_vl.pdf
Társadalomismeret (változik 2017.01.01-től) tarsadalomismeret_vk.pdf tarsadalomismeret_vl.pdf
Természettudomány (változik 2017.01.01-től) termeszettudomany_vk.pdf termeszettudomany_vl.pdf
Testnevelés (változik 2017.01.01-től) testneveles_vk.pdf testneveles_vl.pdf
Történelem (változik 2017.01.01-től) tortenelem_vk.pdf tortenelem_vl.pdf
Utazás és turizmus utazas_turizmus_vk.pdf utazas_turizmus_vl.pdf
Ügyviteli alapismeretek ugyvit_alapism_vk.pdf ugyvit_alapism_vl.pdf
Vegyipari alapismeretek vegyip_alapism_vk.pdf vegyip_alapism_vl.pdf
Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek vend_ideg_alapism_vk.pdf vend_ideg_alapism_vl.pdf
Nyomtatás