Tájékoztató a 2021. május-júniusi vizsgaidőszak vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetén a vizsgadíj visszatérítésre vonatkozó szabályokról

A vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a korábban befizetett vizsgadíjat abban az esetben lehet visszaigényelni ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelent meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtotta be, és a vizsgajelentkezését törölték.

Visszaigénylés:

1. A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a értelmében az alábbi esetekben lehet a korábban befizetett vizsgadíjat visszaigényelni:

  • a) ha a vizsgázó a projektmunkáját határidőre nem nyújtotta be,
  • b) ha a vizsgázó nem jelent meg a vizsgán
      és az érettségi jelentkezést fogadó intézményben a vizsgajelentkezés törlésére vonatkozó adminisztráció megtörtént. A vizsgajelentkezések törlésre az írásbeli vizsgaidőszak vége (2021. május 25.) után lesz lehetőség az intézményekben.

2. Ha a vizsgázó a középszintű érettségi vizsga díját a jelentkezést fogadó középiskolába fizette be, úgy a vizsgadíj visszaigénylését a középiskolában kell kezdeményeznie. Ebben az eljárásban az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) nem vesz részt.

A vizsgadíj visszaigénylés benyújtásának jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja (korm. rendelet 4. § (2)).

Az érettségi vizsgadíjak rendszere

A jelentkezés helye

A jelentkezés szintje

A befizetett vizsgadíj összege
(Ft)

A visszaigénylés helye

A visszaigénylés összege (Ft)

középiskola

középszint

25.000

középiskola

25.000

középiskola

emelt szint

42.000

Oktatási Hivatal

42.000

kormányhivatal

középszint

25.000

Oktatási Hivatal

25.000

kormányhivatal

emelt szint

42.000

Oktatási Hivatal

42.000

A következő eljárás kizárólag azokra az esetekre vonatkozik, amikor a vizsgázó a vizsgadíjat az OH-nak fizette be.

1. A visszaigénylést a jelen tájékoztatóhoz csatolt adatlapon kell kérelmezni: Adatlap vizsgadij visszaigenyles.docx formátumban. Az adatlaphoz kitöltési útmutató készült, ennek áttekintése elengedhetetlen.
2. A befizetett vizsgadíjat kizárólag az érettségi vizsgára jelentkezett személy, vagy kiskorú vizsgázó esetén a szülő/gondviselő igényelheti vissza.
3. A visszaigénylés adatlapját és a szükséges mellékleteket az aláírást követően, elektronikusan kell megküldeni a vizsgadij@oh.gov.hu e-mail címre.
4. Az OH-ba benyújtott visszaigénylések feldolgozása:

  • Amennyiben a vizsgázó nem jelent meg az érettségi vizsgán, úgy a visszaigénylés feldolgozására a jelentkezést fogadó intézmény által a vizsgatárgyi jelentkezésének törlése után kerül sor. Azaz a jelentkezés törlése nélkül a visszaigénylés nem dolgozható fel.
  • A nem e tájékoztatás szerint benyújtott vizsgadíj visszaigénylések hátráltatják a visszaigénylés feldolgozását.
  • A visszaigénylés feldolgozására legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó vizsganapjától (2021. 06. 25.), ezen időpont utáni benyújtás esetén a benyújtás napjától számított 60 napon belül kerül sor.
  • A korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a visszaigénylés benyújtásának határideje 2021. szeptember 30. A határidő jogvesztő, azaz az említett határidő után benyújtott visszaigénylések feldolgozása nem lehetséges.

A fenti tájékoztató pdf formátumban
Adatlap vizsgadij visszaigenyles.docx formátumban