Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelményei
(2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények)

Figyelem!

2022. január 1- je és 2023. december 31-e között

  • a módosítás előtti Nat szerint tanulóknak a korábban a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szabályozott részletes vizsgakövetelmények szerint kell érettségi vizsgát tenniük.
  • a módosított Nat szerint tanulók előrehozott, illetve az azt követő szintemelő, vagy pótló vizsgái a vizsgaszabályzat 3. mellékleteként bevezetett új általános követelmények, és az alábbi részletes követelmények szerint folynak majd.

100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Általános vizsgakövetelmények: a 2022. január 1-től hatályos 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 3. sz. melléklet

Az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó nyilvánosságra hozandó anyagok

Szakmai érettségi vizsgatárgyak 2024. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei

Mintafeladatok a 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelmények (2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények) szerint

 

Ebből a vizsgatárgyból jelenleg emelt szintű vizsga nem szervezhető.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 61/A. §-a szerint emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel, és a vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerint a vizsgatárgyból létezik emelt szintű érettségi vizsga.

Ebből a vizsgatárgyból csak középszintű részletes vizsgakövetelmények vannak.

Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelményei (2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények)

Vizsgatárgy

Részletes vizsgakövetelmények és vizsgaleírások

Kötelező érettségi vizsgatárgyak
Magyar nyelv és irodalom magy_nyelv_irod_2024.pdf
Nemzetiségi nyelv és irodalom
Horvát nyelv és irodalom horv_nyelv_irod_2024.pdf
Német nyelv és irodalom nem_nyelv_irod_2024.pdf
Román nyelv és irodalom roman_nyelv_2024.pdf
Szerb nyelv és irodalom szerb_nyelv_irod_2024.pdf
Szlovák nyelv és irodalom szlovak_nyelv_irod_2024.pdf
Történelem tortenelem_2024.pdf
Matematika matematika_2024.pdf
Élő idegen nyelv elo_id_nyelv_2024.pdf
Latin nyelv latin_nyelv_2024.pdf
Választható érettségi vizsgatárgyak
Állampolgári ismeretek all_polg_ism_2024.pdf
Belügyi rendészeti ismeretek bel_ren_ism_2024.pdf
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete bib_hit_gyul_2024.pdf
Biológia bio_2024.pdf
Célnyelvi civilizáció
(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol és szlovák)
celny_civ_2024.pdf
Digitális kultúra dig_kult_2024.pdf
Dráma drama_2024.pdf
Ének-zene enek_zene_2024.pdf
Filozófia filozofia_2024.pdf
Fizika fizika_2024.pdf
Földrajz foldrajz_2024.pdf
Gazdasági ismeretek gazd_ism_2024.pdf

Hittan
Evangélikus hittan evang_hittan_2024.pdf
Katolikus hittan kat_hittan_2024.pdf
Református hittan ref_hittan_2024.pdf
Honvédelmi alapismeretek honv_alaism_2024.pdf
Judaisztika judaisztika_2024.pdf
Kémia kemia_2024.pdf
Közigazgatási ismeretek kozig_ism_2024.pdf
Mozgóképkultúra és médiaismeret mozg_mediaism_2024.pdf
Nemzetiségi népismeret
Horvát népismeret horv_nepism_2024.pdf
Német népismeret nem_nepism_2024.pdf
Roma/cigány népismeret rom_cig_nepism_2024.pdf
Román népismeret roman_nepism_2024.pdf
Szerb népismeret szerb_nepism_2024.pdf
Szlovák népismeret szlovak_nepism_2024.pdf
Szlovén népismeret szloven_nepism_2024.pdf
Természettudomány termeszettudomany_2024.pdf
Testnevelés testneveles_2024.pdf
Vizuális kultúra vizu_kult_2024.pdf

Bibliaismeret – baptista hittan
(A vizsgakövetelmény alkalmazásának kezdő dátuma: 2022. május 13.)

bapt_hittan_2024.pdf
Fenntarthatóság
(A vizsgakövetelmény alkalmazásának kezdő dátuma: 2022. december 1.)
fenntarthatosag_2024.pdf

 

Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelményei
(2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények) – Archív anyagok
Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi