Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei
(2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények)

Figyelem!

2022. január 1- je és 2023. december 31-e között

  • a módosítás előtti Nat szerint tanulóknak a korábban a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szabályozott és alább közölt részletes vizsgakövetelmények szerint kell érettségi vizsgát tenniük.
  • a módosított Nat szerint tanulók előrehozott, illetve az azt követő szintemelő, vagy pótló vizsgái a vizsgaszabályzat 3. mellékleteként bevezetett új általános követelmények, és az ezekhez kapcsolódó új részletes követelmények szerint folynak majd.

Szakmai érettségi vizsgatárgyak 2024. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei

Ebből a vizsgatárgyból jelenleg emelt szintű vizsga nem szervezhető.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 5/A. §-a szerint emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel, és a vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerint a vizsgatárgyból létezik emelt szintű érettségi vizsga.
Ebből a vizsgatárgyból csak középszintű részletes vizsgakövetelmények vannak, ezért ebből a vizsgatárgyból emelt szintű vizsga nem szervezhető.

Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei (2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Belügyi rendészeti ismeretek bel_ren_ism_vk.pdf bel_ren_ism_vl.pdf
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete bib_hit_gyul_vk.pdf bib_hit_gyul_vl.pdf
Biológia bio_vk.pdf bio_vl.pdf
Célnyelvi civilizáció celny_civ_vk.pdf celny_civ_vl.pdf

Dráma drama_vk.pdf drama_vl.pdf
Élő idegen nyelv elo_id_nyelv_vk.pdf elo_id_nyelv_vl.pdf
Ember- és társadalomismeret, etika emb_tar_eti_vk.pdf emb_tar_eti_vl.pdf
Emberismeret és etika emb_eti_vk.pdf emb_eti_vl.pdf

Ének-zene enek_zene_vk.pdf
enek_zene_vl.pdf
Evangélikus hittan evang_hittan_vk.pdf evang_hittan_vl.pdf

Filozófia filozofia_vk.pdf filozofia_vl.pdf
Fizika fizika_vk.pdf fizika_vl.pdf
Földrajz foldrajz_vk.pdf foldrajz_vl.pdf
Gazdasági ismeretek gazd_ism_vk.pdf gazd_ism_vl.pdf
Honvédelmi alapismeretek (2022. május-júniusi vizsgaidőszaktól) honv_alaism_2022.pdf
Horvát nemzetiségi népismeret horv_nnepism_vk.pdf horv_nnepism_vl.pdf
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom horv_nnyelv_irod_vk.pdf horv_nnyelv_irod_vl.pdf
Informatika informatika_vk.pdf informatika_vl.pdf
Judaisztika judaisztika_vk.pdf judaisztika_vl.pdf
Katolikus hittan kat_hittan_vk.pdf kat_hittan_vl.pdf
Katonai alapismeretek (2021. október-novemberi vizsgaidőszakig) kat_alapism_vk.pdf kat_alapism_vl.pdf
Kémia kemia_vk.pdf kemia_vl.pdf
Latin nyelv latin_nyelv_vk.pdf latin_nyelv_vl.pdf
Magyar nyelv és irodalom magy_nyelv_irod_vk.pdf magy_nyelv_irod_vl.pdf
Matematika matematika_vk.pdf
matematika_vl.pdf

Mozgóképkultúra és médiaismeret mozg_mediaism_vk.pdf mozg_mediaism_vl.pdf
Művészettörténet muveszettortenet_vk.pdf muveszettortenet_vl.pdf
Német nemzetiségi népismeret nem_nnepism_vk.pdf nem_nnepism_vl.pdf
Német nemzetiségi nyelv és irodalom nem_nnyelv_irod_vk.pdf nem_nnyelv_irod_vl.pdf
Népművészet nepmuveszet_vk.pdf nepmuveszet_vl.pdf
Pszichológia pszichologia_vk.pdf pszichologia _vl.pdf
Református hittan
ref_hittan_vk.pdf ref_hittan_vl.pdf
Roma/cigány nemzetiségi népismeret rom_cig_nnepism_vk.pdf rom_cig_nnepism_vl.pdf
Román nemzetiségi népismeret roman_nnepism_vk.pdf roman_nnepism_vl.pdf
Román nemzetiségi nyelv és irodalom roman_nnyelv_irod_vk.pdf roman_nnyelv_irod_vl.pdf
Szerb nemzetiségi népismeret szerb_nnepism_vk.pdf szerb_nnepism_vl.pdf
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom szerb_nnyelv_irod_vk.pdf szerb_nnyelv_irod_vl.pdf
Szlovák nemzetiségi népismeret szlovak_nnepism_vk.pdf szlovak_nnepism_vl.pdf
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom szlovak_nnyelv_irod_vk.pdf szlovak_nnyelv_irod_vl.pdf
Szlovén nemzetiségi népismeret szloven_nnepism_vk.pdf szloven_nnepism_vl.pdf
Társadalomismeret tarsadalomismeret_vk.pdf tarsadalomismeret_vl.pdf
Természettudomány termeszettudomany_vk.pdf
termeszettudomany_vl.pdf
Testnevelés testneveles_vk.pdf
testneveles_vl.pdf
Történelem tortenelem_vk.pdf
tortenelem_vl.pdf
Utazás és turizmus utazas_turizmus_vk.pdf utazas_turizmus_vl.pdf

Vizuális kultúra vizu_kult_vk.pdf
vizu_kult_vl.pdf
Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi