Középszintű írásbeli érettségi, 2. nap - 2013. október-november

A 2013. október-novemberi érettségi írásbeli vizsgák emelt szintű feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói.

2013. október 14., 8 óra

Vizsgatárgy Feladatlap Javítási-értékelési útmutató
magyar nyelv és irodalom k_magyir_13okt_fl.pdf k_magyir_13okt_ut.pdf
magyar mint idegen nyelv k_magyid_13okt_fl.pdf
k_magyid_13okt_fl.mp3
k_magyid_13okt_ut.pdf
cigány kisebbségi népismeret - projekt készítése k_cnepismpr_13okt_ut.pdf
ember- és társadalomismeret, etika - projekt készítése k_etarsetipr_13okt_ut.pdf
emberismeret és etika - projekt készítése k_embetipr_13okt_ut.pdf
gazdasági ismeretek - projekt készítése k_gazdispr_13okt_ut.pdf
horvát népismeret - projekt készítése k_horvnepismpr_13okt_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret - projekt készítése k_momedpr_13okt_ut.pdf
német nemzetiségi népismeret - projekt készítése k_nnemnepismpr_13okt_ut.pdf
rajz és vizuális kultúra - projekt készítése k_rajzvizupr_13okt_ut.pdf
társadalomismeret - projekt készítése k_tarspr_13okt_ut.pdf
utazás és turizmus - projekt készítése k_uturizpr_13okt_ut.pdf

2013. október 14., 14 óra

Vizsgatárgy Feladatlap Javítási-értékelési útmutató
rajz és vizuális kultúra k_rajzvizu_13okt_fl.pdf k_rajzvizu_13okt_ut.pdf
egészségügyi alapismeretek k_egugy_13okt_fl.pdf k_egugy_13okt_ut.pdf
elektronikai alapismeretek k_elekt_13okt_fl.pdf k_elekt_13okt_ut.pdf
élelmiszer-ipari alapismeretek k_elelm_13okt_fl.pdf k_elelm_13okt_ut.pdf
építészeti és építési alapismeretek k_epit_13okt_fl.pdf k_epit_13okt_ut.pdf
gépészeti alapismeretek k_gep_13okt_fl.pdf k_gep_13okt_ut.pdf
kereskedelmi és marketing alapismeretek k_kermark_13okt_fl.pdf k_kermark_13okt_ut.pdf
könnyűipari alapismeretek k_konyip_13okt_fl.pdf k_konyip_13okt_ut.pdf
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek k_kornyviz_13okt_fl.pdf k_kornyviz_13okt_ut.pdf
közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) k_kozgelm_13okt_fl.pdf
k_kozgelmnem_13okt_fl.pdf
k_kozgelm_13okt_ut.pdf
k_kozgelmnem_13okt_ut.pdf
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) k_kozguzl_13okt_fl.pdf k_kozguzl_13okt_ut.pdf
közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) k_kozluzemv_13okt_fl.pdf k_kozluzemv_13okt_ut.pdf
mezőgazdasági alapismeretek k_mezog_13okt_fl.pdf k_mezog_13okt_ut.pdf
oktatási alapismeretek k_okt_13okt_fl.pdf k_okt_13okt_ut.pdf
szociális alapismeretek k_szoc_13okt_fl.pdf k_szoc_13okt_ut.pdf
ügyviteli alapismeretek k_ugyvit_13okt_fl.pdf
k_ugyvitfor_13okt_fl.zip
k_ugyvit_13okt_ut.pdf
vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek k_vendid_13okt_fl.pdf
k_vendidang_13okt_fl.pdf
k_vendidnem_13okt_fl.pdf
k_vendid_13okt_ut.pdf
k_vendidang_13okt_ut.pdf
k_vendidnem_13okt_ut.pdf

 

A dokumentumokat pdf állományok tartalmazzák, amelyek tartalomhű megjelenítést és nyomtatást tesznek lehetővé. A pdf állományokban tárolt adatok megjelenítéséhez és nyomtatásához pdf olvasó program szükséges (pl. Adobe Reader, Sumatra PDF, Foxit Reader stb.).

Nyomtatás