Középszintű írásbeli érettségi - 2012. május

A 2012. májusi érettségi írásbeli vizsgák középszintű feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói.

(A letölthető pdf-ek megnyitásához Adobe Acrobat program szükséges.)

 

vizsgatárgy írásbeli vizsgaidőpont feladatlap javítási-értékelési útmutató
horvát nyelv és irodalom 2012. május 4. - 8.00 k_horvatir_12maj_fl.pdf k_horvatir_12maj_ut.pdf
német nemzetiségi nyelv k_nnemet_12maj_fl.pdf
k_nnemet_12maj_fl.mp3
k_nnemet_12maj_ut.pdf
német nemzetiségi nyelv és irodalom k_nnemetir_12maj_fl.pdf k_nnemetir_12maj_ut.pdf
román nyelv és irodalom k_romanir_12maj_fl.pdf k_romanir_12maj_ut.pdf
szerb nyelv és irodalom k_szerbir_12maj_fl.pdf k_szerbir_12maj_ut.pdf
szlovák nyelv és irodalom k_szlovakir_12maj_fl.pdf k_szlovakir_12maj_ut.pdf
szlovén nemzetiségi nyelv k_nszloven_12maj_fl.pdf
k_nszloven_12maj_fl.mp3
k_nszloven_12maj_ut.pdf
magyar nyelv és irodalom 2012. május 7. - 8.00 k_magyir_12maj_fl.pdf k_magyir_12maj_ut.pdf
magyar mint idegen nyelv k_magyid_12maj_fl.pdf
k_magyid_12maj_fl.mp3
k_magyid_12maj_ut.pdf
cigány kisebbségi népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_cnepism_12maj_ut.pdf
ember- és társadalomismeret, etika - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_etarsetipr_12maj_ut.pdf
emberismeret és etika - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_embetipr_12maj_ut.pdf
gazdasági ismeretek - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_gazdispr_12maj_ut.pdf
horvát népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_horvnepismpr_12maj_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_momedpr_12maj_ut.pdf
k_momedprang_12maj_ut.pdf
német nemzetiségi népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_nnemnepismpr_12maj_ut.pdf
rajz és vizuális kultúra - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_rajzvizupr_12maj_ut.pdf
román népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_romnepismpr_12maj_ut.pdf
szerb népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_szenepismpr_12maj_ut.pdf
szlovák népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_szlonepismpr_12maj_ut.pdf
szlovén népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_szlenepismpr_12maj_ut.pdf
társadalomismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_tarspr_12maj_ut.pdf
k_tarsprnem_12maj_ut.pdf
utazás és turizmus - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_uturizpr_12maj_ut.pdf
k_uturizprang_12maj_ut.pdf
matematika 2012. május 8. - 8.00 k_mat_12maj_fl.pdf k_mat_12maj_ut.pdf
matematika idegen nyelven k_matma_12maj_fl.pdf
k_matang_12maj_fl.pdf
k_matfra_12maj_fl.pdf
k_mathor_12maj_fl.pdf
k_matnem_12maj_fl.pdf
k_matol_12maj_fl.pdf
k_mator_12maj_fl.pdf
k_matrom_12maj_fl.pdf
k_matspa_12maj_fl.pdf
k_matsze_12maj_fl.pdf
k_matszlo_12maj_fl.pdf
k_matma_12maj_ut.pdf
k_matang_12maj_ut.pdf
k_matfra_12maj_ut.pdf
k_mathor_12maj_ut.pdf
k_matnem_12maj_ut.pdf
k_matol_12maj_ut.pdf
k_mator_12maj_ut.pdf
k_matrom_12maj_ut.pdf
k_matspa_12maj_ut.pdf
k_matsze_12maj_ut.pdf
k_matszlo_12maj_ut.pdf
történelem 2012. május 9. - 8.00 k_tort_12maj_fl.pdf k_tort_12maj_ut.pdf
történelem idegen nyelven k_tortma_12maj_fl.pdf
k_tortang_12maj_fl.pdf
k_tortfra_12maj_fl.pdf
k_torthor_12maj_fl.pdf
k_tortnem_12maj_fl.pdf
k_tortol_12maj_fl.pdf
k_tortor_12maj_fl.pdf
k_tortrom_12maj_fl.pdf
k_tortspa_12maj_fl.pdf
k_tortsze_12maj_fl.pdf
k_tortszlo_12maj_fl.pdf
k_tortma_12maj_ut.pdf
k_tortang_12maj_ut.pdf
k_tortfra_12maj_ut.pdf
k_torthor_12maj_ut.pdf
k_tortnem_12maj_ut.pdf
k_tortol_12maj_ut.pdf
k_tortor_12maj_ut.pdf
k_tortrom_12maj_ut.pdf
k_tortspa_12maj_ut.pdf
k_tortsze_12maj_ut.pdf
k_tortszlo_12maj_ut.pdf
angol nyelv 2012. május 10. - 8.00 k_angol_12maj_fl.pdf
k_angol_12maj_fl.mp3
k_angol_12maj_ut.pdf
német nyelv 2012. május 11. - 8.00 k_nemet_12maj_fl.pdf
k_nemet_12maj_fl.mp3
k_nemet_12maj_ut.pdf
latin nyelv 2012. május 14. - 14.00 k_latin_12maj_fl.pdf k_latin_12maj_ut.pdf
héber nyelv k_heber_12maj_fl.pdf
k_heber_12maj_fl.mp3
k_heber_12maj_ut.pdf
biológia 2012. május 15. - 8.00 k_bio_12maj_fl.pdf k_bio_12maj_ut.pdf
biológia idegen nyelven k_bioma_12maj_fl.pdf
k_bioang_12maj_fl.pdf
k_biofra_12maj_fl.pdf
k_bionem_12maj_fl.pdf
k_biosze_12maj_fl.pdf
k_bioma_12maj_ut.pdf
k_bioang_12maj_ut.pdf
k_biofra_12maj_ut.pdf
k_bionem_12maj_ut.pdf
k_biosze_12maj_ut.pdf
kémia 2012. május 16. - 8.00 k_kem_12maj_fl.pdf k_kem_12maj_ut.pdf
kémia idegen nyelven k_kemma_12maj_fl.pdf
k_kemang_12maj_fl.pdf
k_kemma_12maj_ut.pdf
k_kemang_12maj_ut.pdf
földrajz 2012. május 16. - 14.00 k_fldr_12maj_fl.pdf k_fldr_12maj_ut.pdf
földrajz idegen nyelven k_fldrma_12maj_fl.pdf
k_fldrang_12maj_fl.pdf
k_fldrfra_12maj_fl.pdf
k_fldrhor_12maj_fl.pdf
k_fldrnem_12maj_fl.pdf
k_fldrol_12maj_fl.pdf
k_fldror_12maj_fl.pdf
k_fldrspa_12maj_fl.pdf
k_fldrsze_12maj_fl.pdf
k_fldrma_12maj_ut.pdf
k_fldrang_12maj_ut.pdf
k_fldrfra_12maj_ut.pdf
k_fldrhor_12maj_ut.pdf
k_fldrnem_12maj_ut.pdf
k_fldrol_12maj_ut.pdf
k_fldror_12maj_ut.pdf
k_fldrspa_12maj_ut.pdf
k_fldrsze_12maj_ut.pdf
fizika 2012. május 17. - 8.00 k_fiz_12maj_fl.pdf k_fiz_12maj_ut.pdf
fizika idegen nyelven
k_fizma_12maj_fl.pdf
k_fizang_12maj_fl.pdf
k_fizhor_12maj_fl.pdf
k_fiznem_12maj_fl.pdf
k_fizspa_12maj_fl.pdf
k_fizsze_12maj_fl.pdf
k_fizma_12maj_ut.pdf
k_fizang_12maj_ut.pdf
k_fizhor_12maj_ut.pdf
k_fiznem_12maj_ut.pdf
k_fizspa_12maj_ut.pdf
k_fizsze_12maj_ut.pdf
rajz és vizuális kultúra 2012. május 17. - 14.00 k_rajzvizu_12maj_fl.pdf k_rajzvizu_12maj_ut.pdf
spanyol nyelv 2012. május 18. - 8.00 k_spanyol_12maj_fl.pdf
k_spanyol_12maj_fl.mp3
k_spanyol_12maj_ut.pdf
informatika 2012. május 21. - 8.00 k_inf_12maj_fl.pdf
k_inffor_12maj_fl.zip
k_inf_12maj_ut.pdf
k_infert_12maj_ut.pdf
k_infmeg_12maj_ut.zip
informatika idegen nyelven k_infma_12maj_fl.pdf
k_infmafor_12maj_fl.zip
k_infang_12maj_fl.pdf
k_infangfor_12maj_fl.zip
k_inffra_12maj_fl.pdf
k_inffrafor_12maj_fl.zip
k_infhor_12maj_fl.pdf
k_infhorfor_12maj_fl.zip
k_infnem_12maj_fl.pdf
k_infnemfor_12maj_fl.zip
k_infrom_12maj_fl.pdf
k_infromfor_12maj_fl.zip
k_infspa_12maj_fl.pdf
k_infspafor_12maj_fl.zip
k_infsze_12maj_fl.pdf
k_infszefor_12maj_fl.zip
k_infma_12maj_ut.pdf
k_infmaert_12maj_ut.pdf
k_infmameg_12maj_ut.zip
k_infang_12maj_ut.pdf
k_infangert_12maj_ut.pdf
k_infangmeg_12maj_ut.zip
k_inffra_12maj_ut.pdf
k_inffraert_12maj_ut.pdf
k_infframeg_12maj_ut.zip
k_infhor_12maj_ut.pdf
k_infhorert_12maj_ut.pdf
k_infhormeg_12maj_ut.zip
k_infnem_12maj_ut.pdf
k_infnemert_12maj_ut.pdf
k_infnemmeg_12maj_ut.zip
k_infrom_12maj_ut.pdf
k_infromert_12maj_ut.pdf
k_infrommeg_12maj_ut.zip
k_infspa_12maj_ut.pdf
k_infspaert_12maj_ut.pdf
k_infspameg_12maj_ut.zip
k_infsze_12maj_ut.pdf
k_infszeert_12maj_ut.pdf
k_infszemeg_12maj_ut.zip
ábrázoló és művészeti geometria 2012. május 21. - 14.00 k_abrgeom_12maj_fl.pdf k_abrgeom_12maj_ut.pdf
ének-zene k_enekzene_12maj_fl.pdf k_enekzene_12maj_ut.pdf
művészettörténet k_muvtort_12maj_fl.pdf
k_muvtortol_12maj_fl.pdf
k_muvtort_12maj_ut.pdf
k_muvtortol_12maj_ut.pdf
francia nyelv 2012. május 22. - 8.00 k_francia_12maj_fl.pdf
k_francia_12maj_fl.mp3
k_francia_12maj_ut.pdf
filozófia 2012. május 22. - 14.00 k_filo_12maj_fl.pdf k_filo_12maj_ut.pdf
olasz nyelv 2012. május 23. - 8.00 k_olasz_12maj_fl.pdf
k_olasz_12maj_fl.mp3
k_olasz_12maj_ut.pdf
dráma 2012. május 23. - 14.00 k_drama_12maj_fl.pdf
k_dramafra_12maj_fl.pdf
k_drama_12maj_ut.pdf
k_dramafra_12maj_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret k_momed_12maj_fl.pdf
k_momedang_12maj_fl.pdf
k_momed_12maj_ut.pdf
k_momedang_12maj_ut.pdf
beás nyelv 2012. május 24. - 8.00 k_beas_12maj_fl.pdf
k_beas_12maj_fl.mp3
k_beas_12maj_ut.pdf
eszperantó nyelv k_eszperanto_12maj_fl.pdf
k_eszperanto_12maj_fl.mp3
k_eszperanto_12maj_ut.pdf
finn nyelv k_finn_12maj_fl.pdf
k_finn_12maj_fl.mp3
k_finn_12maj_ut.pdf
holland nyelv k_holland_12maj_fl.pdf
k_holland_12maj_fl.mp3
k_holland_12maj_ut.pdf
horvát nyelv k_horvat_12maj_fl.pdf
k_horvat_12maj_fl.mp3
k_horvat_12maj_ut.pdf
japán nyelv k_japan_12maj_fl.pdf
k_japan_12maj_fl.mp3
k_japan_12maj_ut.pdf
kínai nyelv k_kinai_12maj_fl.pdf
k_kinai_12maj_fl.mp3
k_kinai_12maj_ut.pdf
lengyel nyelv k_lengyel_12maj_fl.pdf
k_lengyel_12maj_fl.mp3
k_lengyel_12maj_ut.pdf
lovári nyelv k_lovari_12maj_fl.pdf
k_lovari_12maj_fl.mp3
k_lovari_12maj_ut.pdf
orosz nyelv k_orosz_12maj_fl.pdf
k_orosz_12maj_fl.mp3
k_orosz_12maj_ut.pdf
portugál nyelv k_portugal_12maj_fl.pdf
k_portugal_12maj_fl.mp3
k_portugal_12maj_ut.pdf
román nyelv k_roman_12maj_fl.pdf
k_roman_12maj_fl.mp3
k_roman_12maj_ut.pdf
szerb nyelv k_szerb_12maj_fl.pdf
k_szerb_12maj_fl.mp3
k_szerb_12maj_ut.pdf
szlovák nyelv k_szlovak_12maj_fl.pdf
k_szlovak_12maj_fl.mp3
k_szlovak_12maj_ut.pdf
újgörög nyelv k_ujgorog_12maj_fl.pdf
k_ujgorog_12maj_fl.mp3
k_ujgorog_12maj_ut.pdf
ukrán nyelv k_ukran_12maj_fl.pdf
k_ukran_12maj_fl.mp3
k_ukran_12maj_ut.pdf
belügyi rendészeti ismeretek 2012. május 24. - 14.00 k_belrendism_12maj_fl.pdf k_belrendism_12maj_ut.pdf
katonai ismeretek k_katism_12maj_fl.pdf k_katism_12maj_ut.pdf
természettudomány k_termtud_12maj_fl.pdf k_termtud_12maj_ut.pdf
egészségügyi alapismeretek 2012. május 25. - 8.00 k_egugy_12maj_fl.pdf
k_egugyang_12maj_fl.pdf
k_egugy_12maj_ut.pdf
k_egugyang_12maj_ut.pdf
elektronikai alapismeretek k_elekt_12maj_fl.pdf
k_elektang_12maj_fl.pdf
k_elekt_12maj_ut.pdf
k_elektang_12maj_ut.pdf
élelmiszer-ipari alapismeretek k_elelm_12maj_fl.pdf k_elelm_12maj_ut.pdf
építészeti és építési alapismeretek k_epit_12maj_fl.pdf
k_epitnem_12maj_fl.pdf
k_epit_12maj_ut.pdf
k_epitnem_12maj_ut.pdf
faipari alapismeretek k_faip_12maj_fl.pdf k_faip_12maj_ut.pdf
gépészeti alapismeretek k_gep_12maj_fl.pdf k_gep_12maj_ut.pdf
informatikai alapismeretek k_infoism_12maj_fl.pdf
k_infoismfor_12maj_fl.zip
k_infoism_12maj_ut.pdf
k_infoismmeg_12maj_ut.zip
kereskedelmi és marketing alapismeretek k_kermark_12maj_fl.pdf
k_kermarkang_12maj_fl.pdf
k_kermark_12maj_ut.pdf
k_kermarkang_12maj_ut.pdf
könnyűipari alapismeretek k_konyip_12maj_fl.pdf k_konyip_12maj_ut.pdf
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek k_kornyviz_12maj_fl.pdf k_kornyviz_12maj_ut.pdf
közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) k_kozgelm_12maj_fl.pdf
k_kozgelmang_12maj_fl.pdf
k_kozgelmfra_12maj_fl.pdf
k_kozgelmnem_12maj_fl.pdf
k_kozgelm_12maj_ut.pdf
k_kozgelmang_12maj_ut.pdf
k_kozgelmfra_12maj_ut.pdf
k_kozgelmnem_12maj_ut.pdf
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) k_kozguzl_12maj_fl.pdf
k_kozguzlang_12maj_fl.pdf
k_kozguzl_12maj_ut.pdf
k_kozguzlang_12maj_ut.pdf
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) k_kozltech_12maj_fl.pdf k_kozltech_12maj_ut.pdf
közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) k_kozluzemv_12maj_fl.pdf k_kozluzemv_12maj_ut.pdf
mezőgazdasági alapismeretek k_mezog_12maj_fl.pdf k_mezog_12maj_ut.pdf
művelődési és kommunikációs alapismeretek k_muvkom_12maj_fl.pdf k_muvkom_12maj_ut.pdf
nyomdaipari alapismeretek k_nyomd_12maj_fl.pdf k_nyomd_12maj_ut.pdf
oktatási alapismeretek k_okt_12maj_fl.pdf k_okt_12maj_ut.pdf
rendészeti alapismeretek k_rend_12maj_fl.pdf k_rend_12maj_ut.pdf
szociális alapismeretek k_szoc_12maj_fl.pdf k_szoc_12maj_ut.pdf
ügyviteli alapismeretek k_ugyvit_12maj_fl.pdf
k_ugyvitfor_12maj_fl.zip
k_ugyvit_12maj_ut.pdf
vegyipari alapismeretek k_vegyip_12maj_fl.pdf k_vegyip_12maj_ut.pdf
vendéglátás-idegenforgalmi alapismeretek k_vendid_12maj_fl.pdf
k_vendidang_12maj_fl.pdf
k_vendidnem_12maj_fl.pdf
k_vendid_12maj_ut.pdf
k_vendidang_12maj_ut.pdf
k_vendidnem_12maj_ut.pdf
Nyomtatás