Középszintű írásbeli érettségi - 2012. október

A 2012. októberi érettségi írásbeli vizsgák középszintű feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a feladatsorok, a javítási-értékelési útmutatókkal együtt a vizsgát követő napon kerülnek fel az oldalra - a reggel 8 órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsgát követő nap 14 órakor.

 

Írásbeli vizsgaidőpont

Vizsgatárgyak

2012. október 12., 8 óra

német nemzetiségi nyelv és irodalom
szlovák nyelv és irodalom

2012. október 15., 8 óra

magyar nyelv és irodalom
magyar mint idegen nyelv

2012. október 15., 14 óra

rajz és vizuális kultúra
egészségügyi alapismeretek
elektronikai alapismeretek
élelmiszer-ipari alapismeretek
építészeti és építési alapismeretek
gépészeti alapismeretek
informatikai alapismeretek
kereskedelmi és marketing alapismeretek
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
mezőgazdasági alapismeretek
rendészeti alapismeretek
szociális alapismeretek
ügyviteli alapismeretek
vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek

az írásbeli vizsgák megkezdése előtt

emberismeret és etika - projekt készítése
ember- és társadalomismeret, etika - projekt készítése
gazdasági ismeretek - projekt készítése
horvát népismeret - projekt készítése
mozgóképkultúra és médiaismeret - projekt készítése
német nemzetiségi népismeret - projekt készítése
rajz és vizuális kultúra - projekt készítése
társadalomismeret - projekt készítése
utazás és turizmus - projekt készítése

2012. október 16., 8 óra matematika
2012. október 16., 14 óra földrajz
2012. október 17., 8 óra történelem
2012. október 17., 14 óra

latin nyelv
héber nyelv

2012. október 18., 8 óra angol nyelv
2012. október 18., 14 óra filozófia
2012. október 19., 8 óra informatika
2012. október 19., 14 óra

orosz nyelv
eszperantó nyelv
horvát nyelv
japán nyelv
lengyel nyelv
portugál nyelv
szerb nyelv
szlovák nyelv
újgörög nyelv

2012. október 24., 8 óra német nyelv
2012. október 24., 14 óra

dráma
mozgóképkultúra és médiaismeret

2012. október 25., 8 óra

olasz nyelv

2012. október 25., 14 óra

kémia
belügyi rendészeti ismeretek
katonai alapismeretek
természettudomány

2012. október 26., 8 óra

spanyol nyelv

2012. október 26., 14 óra

biológia

2012. október 29., 8 óra

francia nyelv

2012. október 29., 14 óra

fizika
ábrázoló és művészeti geometria
ének-zene
művészettörténet

 

A dokumentumokat pdf állományok tartalmazzák, amelyek tartalomhű megjelenítést és nyomtatást tesznek lehetővé. A pdf állományokban tárolt adatok megjelenítéséhez és nyomtatásához pdf olvasó program szükséges (pl. Adobe Reader, Sumatra PDF, Foxit Reader stb.).

Nyomtatás