Középszintű írásbeli érettségi - 2011. május

A 2011. májusi érettségi írásbeli vizsgák középszintű feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói.

(A letölthető pdf-ek megnyitásához Adobe Acrobat program szükséges.)

 

vizsgatárgy írásbeli vizsgaidőpont feladatlap javítási-értékelési útmutató
magyar nyelv és irodalom 2011. május 2. - 8.00 k_magyir_11maj_fl.pdf k_magyir_11maj_ut.pdf
magyar mint idegen nyelv k_magyid_11maj_fl.pdf
k_magyid_11maj_fl.mp3
k_magyid_11maj_ut.pdf
cigány kisebbségi népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_cignepismpr_11maj_ut.pdf
ember- és társadalomismeret, etika - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_etarsetipr_11maj_ut.pdf
emberismeret és etika - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_embetipr_11maj_ut.pdf
gazdasági ismeretek - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_gazdispr_11maj_ut.pdf
k_gazdisprszlo_11maj_ut.pdf
horvát népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_horvnepismpr_11maj_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_momedpr_11maj_ut.pdf
k_momedprang_11maj_ut.pdf
német nemzetiségi népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_nnemnepismpr_11maj_ut.pdf
rajz és vizuális kultúra - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_rajzvizupr_11maj_ut.pdf
román népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_romnepismpr_11maj_ut.pdf
szlovák népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_szlonepismpr_11maj_ut.pdf
szlovén népismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_szlenepismpr_11maj_ut.pdf
társadalomismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_tarspr_11maj_ut.pdf
k_tarsprnem_11maj_ut.pdf
utazás és turizmus - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt k_uturizpr_11maj_ut.pdf
k_uturizprang_11maj_ut.pdf
matematika 2011. május 3. - 8.00 k_mat_11maj_fl.pdf k_mat_11maj_ut.pdf
matematika idegen nyelven k_matma_11maj_fl.pdf
k_matang_11maj_fl.pdf
k_matfra_11maj_fl.pdf
k_mathor_11maj_fl.pdf
k_matnem_11maj_fl.pdf
k_matol_11maj_fl.pdf
k_mator_11maj_fl.pdf
k_matrom_11maj_fl.pdf
k_matspa_11maj_fl.pdf
k_matsze_11maj_fl.pdf
k_matszlo_11maj_fl.pdf
k_matma_11maj_ut.pdf
k_matang_11maj_ut.pdf
k_matfra_11maj_ut.pdf
k_mathor_11maj_ut.pdf
k_matnem_11maj_ut.pdf
k_matol_11maj_ut.pdf
k_mator_11maj_ut.pdf
k_matrom_11maj_ut.pdf
k_matspa_11maj_ut.pdf
k_matsze_11maj_ut.pdf
k_matszlo_11maj_ut.pdf
történelem 2011. május 4. - 8.00 k_tort_11maj_fl.pdf k_tort_11maj_ut.pdf
történelem idegen nyelven k_tortma_11maj_fl.pdf
k_tortang_11maj_fl.pdf
k_tortfra_11maj_fl.pdf
k_torthor_11maj_fl.pdf
k_tortnem_11maj_fl.pdf
k_tortol_11maj_fl.pdf
k_tortor_11maj_fl.pdf
k_tortrom_11maj_fl.pdf
k_tortspa_11maj_fl.pdf
k_tortsze_11maj_fl.pdf
k_tortszlo_11maj_fl.pdf
k_tortma_11maj_ut.pdf
k_tortang_11maj_ut.pdf
k_tortfra_11maj_ut.pdf
k_torthor_11maj_ut.pdf
k_tortnem_11maj_ut.pdf
k_tortol_11maj_ut.pdf
k_tortor_11maj_ut.pdf
k_tortrom_11maj_ut.pdf
k_tortspa_11maj_ut.pdf
k_tortsze_11maj_ut.pdf
k_tortszlo_11maj_ut.pdf
angol nyelv 2011. május 5. - 8.00 k_angol_11maj_fl.pdf
k_angol_11maj_fl.mp3
k_angol_11maj_ut.pdf
német nyelv 2011. május 6. - 8.00 k_nemet_11maj_fl.pdf
k_nemet_11maj_fl.mp3
k_nemet_11maj_ut.pdf
horvát nyelv és irodalom 2011. május 9. - 8.00 k_horvatir_11maj_fl.pdf k_horvatir_11maj_ut.pdf
német nemzetiségi nyelv és irodalom k_nnemetir_11maj_fl.pdf k_nnemetir_11maj_ut.pdf
német nemzetiségi nyelv k_nnemet_11maj_fl.pdf
k_nnemet_11maj_fl.mp3
k_nnemet_11maj_ut.pdf
román nyelv és irodalom k_romanir_11maj_fl.pdf k_romanir_11maj_ut.pdf
szerb nyelv és irodalom k_szerbir_11maj_fl.pdf k_szerbir_11maj_ut.pdf
szlovák nyelv és irodalom k_szlovakir_11maj_fl.pdf k_szlovakir_11maj_ut.pdf
szlovén nemzetiségi nyelv k_nszloven_11maj_fl.pdf
k_nszloven_11maj_fl.mp3
k_nszloven_11maj_ut.pdf
latin nyelv 2011. május 10. - 14.00 k_latin_11maj_fl.pdf k_latin_11maj_ut.pdf
héber nyelv k_heber_11maj_fl.pdf
k_heber_11maj_fl.mp3
k_heber_11maj_ut.pdf
biológia 2011. május 11. - 8.00 k_bio_11maj_fl.pdf k_bio_11maj_ut.pdf
biológia idegen nyelven k_bioma_11maj_fl.pdf
k_bioang_11maj_fl.pdf
k_biofra_11maj_fl.pdf
k_bionem_11maj_fl.pdf
k_biool_11maj_fl.pdf
k_biosze_11maj_fl.pdf
k_bioma_11maj_ut.pdf
k_bioang_11maj_ut.pdf
k_biofra_11maj_ut.pdf
k_bionem_11maj_ut.pdf
k_biool_11maj_ut.pdf
k_biosze_11maj_ut.pdf
kémia 2011. május 12. - 8.00 k_kem_11maj_fl.pdf k_kem_11maj_ut.pdf
kémia idegen nyelven k_kemma_11maj_fl.pdf
k_kemang_11maj_fl.pdf
k_kemsze_11maj_fl.pdf
k_kemszlo_11maj_fl.pdf
k_kemma_11maj_ut.pdf
k_kemang_11maj_ut.pdf
k_kemsze_11maj_ut.pdf
k_kemszlo_11maj_ut.pdf
földrajz 2011. május 12. - 14.00 k_fldr_11maj_fl.pdf k_fldr_11maj_ut.pdf
földrajz idegen nyelven k_fldrma_11maj_fl.pdf
k_fldrang_11maj_fl.pdf
k_fldrfra_11maj_fl.pdf
k_fldrhor_11maj_fl.pdf
k_fldrnem_11maj_fl.pdf
k_fldrol_11maj_fl.pdf
k_fldror_11maj_fl.pdf
k_fldrspa_11maj_fl.pdf
k_fldrma_11maj_ut.pdf
k_fldrang_11maj_ut.pdf
k_fldrfra_11maj_ut.pdf
k_fldrhor_11maj_ut.pdf
k_fldrnem_11maj_ut.pdf
k_fldrol_11maj_ut.pdf
k_fldror_11maj_ut.pdf
k_fldrspa_11maj_ut.pdf
egészségügyi alapismeretek 2011. május 13. - 8.00 k_egugy_11maj_fl.pdf
k_egugyang_11maj_fl.pdf
k_egugy_11maj_ut.pdf
k_egugyang_11maj_ut.pdf
elektronikai alapismeretek k_elekt_11maj_fl.pdf
k_elektang_11maj_fl.pdf
k_elekt_11maj_ut.pdf
k_elektang_11maj_ut.pdf
élelmiszeripari alapismeretek k_elelm_11maj_fl.pdf k_elelm_11maj_ut.pdf
építészeti és építési alapismeretek k_epit_11maj_fl.pdf
k_epitnem_11maj_fl.pdf
k_epit_11maj_ut.pdf
k_epitnem_11maj_ut.pdf
faipari alapismeretek k_faip_11maj_fl.pdf k_faip_11maj_ut.pdf
gépészeti alapismeretek k_gep_11maj_fl.pdf k_gep_11maj_ut.pdf
informatikai alapismeretek k_infoism_11maj_fl.pdf k_infoism_11maj_ut.pdf
k_infoismmeg_11maj_ut.zip
könnyűipari alapismeretek k_konyip_11maj_fl.pdf k_konyip_11maj_ut.pdf
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek k_kornyviz_11maj_fl.pdf k_kornyviz_11maj_ut.pdf
közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) k_kozgelm_11maj_fl.pdf
k_kozgelmang_11maj_fl.pdf
k_kozgelmfra_11maj_fl.pdf
k_kozgelmnem_11maj_fl.pdf
k_kozgelm_11maj_ut.pdf
k_kozgelmang_11maj_ut.pdf
k_kozgelmfra_11maj_ut.pdf
k_kozgelmnem_11maj_ut.pdf
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) k_kozguzl_11maj_fl.pdf
k_kozguzlang_11maj_fl.pdf
k_kozguzl_11maj_ut.pdf
k_kozguzlang_11maj_ut.pdf
közgazdasági-marketing alapismeretek k_kozgmark_11maj_fl.pdf
k_kozgmarkang_11maj_fl.pdf
k_kozgmarkfra_11maj_fl.pdf
k_kozgmark_11maj_ut.pdf
k_kozgmarkang_11maj_ut.pdf
k_kozgmarkfra_11maj_ut.pdf
közlekedési alapismeretek k_kozl_11maj_fl.pdf k_kozl_11maj_ut.pdf
mezőgazdasági alapismeretek k_mezog_11maj_fl.pdf k_mezog_11maj_ut.pdf
művelődési és kommunikációs alapismeretek k_muvkom_11maj_fl.pdf k_muvkom_11maj_ut.pdf
nyomdaipari alapismeretek k_nyomd_11maj_fl.pdf k_nyomd_11maj_ut.pdf
oktatási alapismeretek k_okt_11maj_fl.pdf k_okt_11maj_ut.pdf
rendészeti alapismeretek k_rend_11maj_fl.pdf k_rend_11maj_ut.pdf
szociális alapismeretek k_szoc_11maj_fl.pdf k_szoc_11maj_ut.pdf
ügyviteli alapismeretek k_ugyvit_11maj_fl.pdf
k_ugyvitfor_11maj_fl.zip
k_ugyvit_11maj_ut.pdf
vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek k_vendid_11maj_fl.pdf
k_vendidang_11maj_fl.pdf
k_vendidnem_11maj_fl.pdf
k_vendidszlo_11maj_fl.pdf
k_vendid_11maj_ut.pdf
k_vendidang_11maj_ut.pdf
k_vendidnem_11maj_ut.pdf
k_vendidszlo_11maj_ut.pdf
informatika 2011. május 16. - 8.00 k_info_11maj_fl.pdf
k_infofor_11maj_fl.zip
k_info_11maj_ut.pdf
k_infoert_11maj_ut.pdf
k_infomeg_11maj_ut.zip
informatika idegen nyelven k_infoma_11maj_fl.pdf
k_infomafor_11maj_fl.zip
k_infoang_11maj_fl.pdf
k_infoangfor_11maj_fl.zip
k_infofra_11maj_fl.pdf
k_infofrafor_11maj_fl.zip
k_infonem_11maj_fl.pdf
k_infonemfor_11maj_fl.zip
k_inforom_11maj_fl.pdf
k_inforomfor_11maj_fl.zip
k_infospa_11maj_fl.pdf
k_infospafor_11maj_fl.zip
k_infoszlo_11maj_fl.pdf
k_infoszlofor_11maj_fl.zip
k_infoma_11maj_ut.pdf
k_infomaert_11maj_ut.pdf
k_infomameg_11maj_ut.zip
k_infoang_11maj_ut.pdf
k_infoangert_11maj_ut.pdf
k_infoangmeg_11maj_ut.zip
k_infofra_11maj_ut.pdf
k_infofraert_11maj_ut.pdf
k_infoframeg_11maj_ut.zip
k_infonem_11maj_ut.pdf
k_infonemert_11maj_ut.pdf
k_infonemmeg_11maj_ut.zip
k_inforom_11maj_ut.pdf
k_inforomert_11maj_ut.pdf
k_inforommeg_11maj_ut.zip
k_infospa_11maj_ut.pdf
k_infospaert_11maj_ut.pdf
k_infospameg_11maj_ut.zip
k_infoszlo_11maj_ut.pdf
k_infoszloert_11maj_ut.pdf
k_infoszlomeg_11maj_ut.zip
ábrázoló és művészeti geometria 2011. május 16. - 14.00 k_abrgeom_11maj_fl.pdf k_abrgeom_11maj_ut.pdf
ének-zene k_enekzene_11maj_fl.pdf
k_enekzeneang_11maj_fl.pdf
k_enekzene_11maj_ut.pdf
k_enekzeneang_11maj_ut.pdf
művészettörténet k_muvtort_11maj_fl.pdf
k_muvtortol_11maj_fl.pdf
k_muvtort_11maj_ut.pdf
k_muvtortol_11maj_ut.pdf
fizika 2011. május 17. - 8.00 k_fiz_11maj_fl.pdf k_fiz_11maj_ut.pdf
fizika idegen nyelven k_fizma_11maj_fl.pdf
k_fizang_11maj_fl.pdf
k_fizfra_11maj_fl.pdf
k_fizhor_11maj_fl.pdf
k_fiznem_11maj_fl.pdf
k_fizspa_11maj_fl.pdf
k_fizma_11maj_ut.pdf
k_fizang_11maj_ut.pdf
k_fizfra_11maj_ut.pdf
k_fizhor_11maj_ut.pdf
k_fiznem_11maj_ut.pdf
k_fizspa_11maj_ut.pdf
rajz és vizuális kultúra 2011. május 17. - 14.00 k_rajzvizu_11maj_fl.pdf
k_rajzvizusze_11maj_fl.pdf
k_rajzvizu_11maj_ut.pdf
k_rajzvizusze_11maj_ut.pdf
francia nyelv 2011. május 18. - 8.00 k_francia_11maj_fl.pdf
k_francia_11maj_fl.mp3
k_francia_11maj_ut.pdf
filozófia 2011. május 18. - 14.00 k_filo_11maj_fl.pdf k_filo_11maj_ut.pdf
olasz nyelv 2011. május 19. - 8.00 k_olasz_11maj_fl.pdf
k_olasz_11maj_fl.mp3
k_olasz_11maj_ut.pdf
dráma 2011. május 19. - 14.00 k_drama_11maj_fl.pdf
k_dramafra_11maj_fl.pdf
k_drama_11maj_ut.pdf k_dramafra_11maj_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret k_momed_11maj_fl.pdf
k_momedang_11maj_fl.pdf
k_momed_11maj_ut.pdf
k_momedang_11maj_ut.pdf
spanyol nyelv 2011. május 20. - 8.00 k_spanyol_11maj_fl.pdf
k_spanyol_11maj_fl.mp3
k_spanyol_11maj_ut.pdf
arab nyelv 2011. május 23. - 8.00 k_arab_11maj_fl.pdf
k_arab_11maj_fl.mp3
k_arab_11maj_ut.pdf
beás nyelv k_beas_11maj_fl.pdf
k_beas_11maj_fl.mp3
k_beas_11maj_ut.pdf
bolgár nyelv k_bolgar_11maj_fl.pdf
k_bolgar_11maj_fl.mp3
k_bolgar_11maj_ut.pdf
eszperantó nyelv k_eszperanto_11maj_fl.pdf
k_eszperanto_11maj_fl.mp3
k_eszperanto_11maj_ut.pdf
finn nyelv k_finn_11maj_fl.pdf
k_finn_11maj_fl.mp3
k_finn_11maj_ut.pdf
holland nyelv k_holland_11maj_fl.pdf
k_holland_11maj_fl.mp3
k_holland_11maj_ut.pdf
horvát nyelv k_horvat_11maj_fl.pdf
k_horvat_11maj_fl.mp3
k_horvat_11maj_ut.pdf
japán nyelv k_japan_11maj_fl.pdf
k_japan_11maj_fl.mp3
k_japan_11maj_ut.pdf
kínai nyelv k_kinai_11maj_fl.pdf
k_kinai_11maj_fl.mp3
k_kinai_11maj_ut.pdf
lengyel nyelv k_lengyel_11maj_fl.pdf
k_lengyel_11maj_fl.mp3
k_lengyel_11maj_ut.pdf
lovári nyelv k_lovari_11maj_fl.pdf
k_lovari_11maj_fl.mp3
k_lovari_11maj_ut.pdf
orosz nyelv k_orosz_11maj_fl.pdf
k_orosz_11maj_fl.mp3
k_orosz_11maj_ut.pdf
portugál nyelv k_portugal_11maj_fl.pdf
k_portugal_11maj_fl.mp3
k_portugal_11maj_ut.pdf
román nyelv k_roman_11maj_fl.pdf
k_roman_11maj_fl.mp3
k_roman_11maj_ut.pdf
szerb nyelv k_szerb_11maj_fl.pdf
k_szerb_11maj_fl.mp3
k_szerb_11maj_ut.pdf
szlovák nyelv k_szlovak_11maj_fl.pdf
k_szlovak_11maj_fl.mp3
k_szlovak_11maj_ut.pdf
újgörög nyelv k_ujgorog_11maj_fl.pdf
k_ujgorog_11maj_fl.mp3
k_ujgorog_11maj_ut.pdf
ukrán nyelv k_ukran_11maj_fl.pdf
k_ukran_11maj_fl.mp3
k_ukran_11maj_ut.pdf
belügyi rendészeti ismeretek 2011. május 23. - 14.00 k_belrendism_11maj_fl.pdf k_belrendism_11maj_ut.pdf
katonai alapismeretek k_katism_11maj_fl.pdf k_katism_11maj_ut.pdf
természettudomány k_termtud_11maj_fl.pdf k_termtud_11maj_ut.pdf
Nyomtatás